Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΓΕΒΚΑ: Κατέχει πλέον το 100% της Γενική Εμπορίου Βορείου Ελλάδος

Το συνολικό αντίτιμο της αγοράς των μετοχών της θυγατρικής, συνολικής ονομαστικής αξίας 441.000 ευρώ συμφωνήθηκε με τους μετόχους της μειοψηφίας στο ποσό των 563.000 ευρώ.

ΓΕΒΚΑ: Κατέχει πλέον το 100% της Γενική Εμπορίου Βορείου Ελλάδος

H ΓΕΒΚΑ ανακοινώνει ότι σε εκτέλεση των αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας που πραγματοποιήθηκε στις 11 Οκτωβρίου 2017, η εταιρία προχώρησε σήμερα στην αγορά των μετοχών που κατείχαν οι μέτοχοι της μειοψηφίας της θυγατρικής εταιρίας με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.-ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ».

Το συνολικό αντίτιμο της αγοράς των συγκεκριμένων 150.000 κοινών μετοχών της θυγατρικής, συνολικής ονομαστικής αξίας 441.000 ευρώ (2,94 ευρώ ονομαστική αξία ανά μετοχή), συμφωνήθηκε με τους μετόχους της μειοψηφίας στο ποσό των 563.000 ευρώ.

Μετά τα ανωτέρω η ΓΕΒΚΑ κατέχει το 100% των μετοχών της θυγατρικής εταιρείας,

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v