Την ΑΜΚ 1,55 εκατ. ευρώ θυγατρικής στη Πόλωνία θα καλύψει η Flexopack

Η Εταιρεία θα αναλάβει το σύνολο των νέων μετοχών που θα προκύψουν από την αύξηση, και θα καλύψει πλήρως και ολοσχερώς το συνολικό ποσό της αποφασισθείσας αυξήσεως με καταβολή μετρητών μέχρι την 30η Απριλίου 2018.

Την ΑΜΚ 1,55 εκατ. ευρώ θυγατρικής στη Πόλωνία θα καλύψει η Flexopack

Η Flexopack ανακοίνωσε ότι η εδρεύουσα στο Malbork της Πολωνίας θυγατρική της εταιρεία με την επωνυμία « Flexopack Polska Sp. Zoo», στην οποία η εταιρεία συμμετέχει με ποσοστό 100%, αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των 6.524.000 ζλότι (1.550.000 Ευρώ περίπου με βάση την τρέχουσα ισοτιμία), με την καταβολή μετρητών και την έκδοση 13.048 νέων, κοινών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 500,00 ζλότι εκάστης.

Μετά την ολοκλήρωση της κατά τα ανωτέρω αυξήσεως, το μετοχικό κεφάλαιο της σε ποσοστό 100% θυγατρικής θα ανέλθει στο ποσό των 27.000.000 ζλότι και θα διαιρείται σε 54.000 κοινές, μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας 500,00 ζλότι εκάστης.

Σημειώνεται ότι η Εταιρεία θα αναλάβει το σύνολο των ως άνω νέων μετοχών που θα προκύψουν από την αύξηση, και θα καλύψει πλήρως και ολοσχερώς το συνολικό ποσό της αποφασισθείσας αυξήσεως με καταβολή μετρητών μέχρι την 30η Απριλίου 2018.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v