Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΓΕΒΚΑ: Απορροφά τις Γενική Εμπορίου Β. Ελλάδος και Γενική Εμπορίου Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Μέσω του εταιρικού μετασχηματισμού επιδιώκεται η απλοποίηση της δομής του ομίλου, η ευελιξία σε λειτουργικό και οικονομικό επίπεδο, η κεφαλαιουχική ενδυνάμωση και μεγιστοποίηση της απόδοσης της νέας εταιρίας καθώς και ο περιορισμός του χρηματοοικονομικού και λειτουργικού κόστους.

ΓΕΒΚΑ: Απορροφά τις Γενική Εμπορίου Β. Ελλάδος και Γενική Εμπορίου Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Η Γενική Εμπορίου και Βιομηχανίας γνωστοποίησε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας και τα Διοικητικά Συμβούλια των κατά 100% θυγατρικών της εταιριών «Γενική Εμπορίου Βορείου Ελλάδος Ανώνυμη Εταιρία-Υδραυλικός και Βιομηχανικός Εξοπλισμός» και «Γενική Εμπορίου Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ανώνυμη Εταιρία» κατά τις συνεδριάσεις τους την 14η Δεκεμβρίου 2017, αποφάσισαν ομόφωνα την έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης με απορρόφηση των κατά 100% θυγατρικών από τη μητρική.

Μέσω του εταιρικού μετασχηματισμού επιδιώκεται η απλοποίηση της δομής του ομίλου, η ευελιξία σε λειτουργικό και οικονομικό επίπεδο, η ομογενοποιημένη και αρτιότερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, η κεφαλαιουχική ενδυνάμωση και μεγιστοποίηση της απόδοσης της νέας εταιρίας καθώς και ο περιορισμός του χρηματοοικονομικού και λειτουργικού κόστους.

Όπως ανακοίνωσε η ΓΕΒΚΑ, ο ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2017, ορίσθηκε να αποτελέσει τον ισολογισμό μετασχηματισμού των δύο κατά 100% θυγατρικών εταιριών «Γενική Εμπορίου Βορείου Ελλάδος Ανώνυμη Εταιρία-Υδραυλικός και Βιομηχανικός Εξοπλισμός» και «Γενική Εμπορίου Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ανώνυμη Εταιρία». 

Διευκρίνισε επίσης ότι δεν θα κάνει αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, ούτε  υποχρεούται στην έκδοση νέων μετοχών, επειδή η αξίωση για έκδοση νέων μετοχών αποσβέννυται, λόγω συγχύσεως, αφού κατέχει το σύνολο (100%) των μετοχών των απορροφώμενων εταιριών και η αξία κτήσεως αυτών είναι μεγαλύτερη από το μετοχικό κεφάλαιο των απορροφώμενων εταιριών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v