Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Foodlink: Το 25% οδεύει στην οικογένεια Κάτσου

Oι δύο μέτοχοι συμφώνησαν να μεταβιβάσουν στην “VNK CAPITAL LTD” συμφερόντων της οικογένειας Κάτσου, εταιρικά μερίδια τα οποία κατόπιν της επιτυχούς ολοκλήρωσης της επικείμενης Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου θα αντιπροσωπεύουν το 25% της εταιρείας.

Foodlink: Το 25% οδεύει στην οικογένεια Κάτσου

Η Foodlink ανακοίνωσε σύμφωνα με ενημέρωση που έλαβε από τους δύο βασικούς μετόχους της α) LEYENDA INVESTMENTS LTD (συνδεδεμένο νομικό πρόσωπο με τον κ. Βασίλη Καρακουλάκη, πρόεδρος του Δ.Σ.) με ποσοστό συμμετοχής 41,3012% επί του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και β) Αχιλλέας Μάμαλης, Διευθύνων Σύμβουλος με ποσοστό άμεσης και έμμεσης συμμετοχής 33,9789% επί του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ότι την 05/02/2018 οι δύο μέτοχοι συμφώνησαν να μεταβιβάσουν στην Εταιρεία συμμετοχών “VNK CAPITAL LTD” συμφερόντων της οικογένειας Κάτσου, εταιρικά μερίδια τα οποία κατόπιν της επιτυχούς ολοκλήρωσης της επικείμενης Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου που αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 19/01/2018, θα αντιπροσωπεύουν το 25% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης.

Τα τελικά ποσοστά συμμετοχής της LEYENDA INVESTMENTS LTD και του κ. Αχιλλέα Μάμαλη θα διαμορφωθούν ανάλογα με την συμμετοχή τους στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και της άσκησης του δικαιώματος προεγγραφής επί τυχόν αδιάθετων νέων μετοχών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v