Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Beta Wood: Προχωρά σε ΑΜΚ €300.000

Στην ως άνω αύξηση η Βογιατζόγλου προτίθεται να καλύψει ολόκληρο το ποσό των μετοχών, με αποτέλεσμα η συμμετοχή της στο μετοχικό κεφάλαιο της θυγατρικής να ανέρχεται πλέον (μετά την ολοκλήρωση της κάλυψης της αύξησης) σε ποσοστό 87,50%.

Beta Wood: Προχωρά σε ΑΜΚ €300.000

Η Διοίκηση της Βογιατζόγλου Systems γνωστοποίησε πως η θυγατρική της, Beta Wood, δυνάμει της από 27.02.2018 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της αποφάσισε, επί σκοπώ την περαιτέρω κεφαλαιακή ενδυνάμωση της Εταιρείας και την ενίσχυση της ρευστότητας αυτής, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά το συνολικό ποσό των 300.000,00 Ευρώ με την καταβολή μετρητών και την συνακόλουθη έκδοση 300.000 νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 1,00 Ευρώ εκάστης, με την αυτή τιμή διάθεσης, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της Εταιρείας.

Στην ως άνω αύξηση η Βογιατζόγλου προτίθεται να καλύψει ολόκληρο το ποσό των μετοχών, με αποτέλεσμα η συμμετοχή της στο μετοχικό κεφάλαιο της θυγατρικής να ανέρχεται πλέον (μετά την ολοκλήρωση της κάλυψης της αύξησης) σε ποσοστό 87,50% από ποσοστό 80% στο οποίο είναι σήμερα.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v