Νάκας: Μικρή αύξηση κερδών στο εξάμηνο

Τα καθαρά κέρδη της εισηγμένης κατά το α΄ εξάμηνο ανήλθαν στα 673 χιλ. έναντι 658 χιλ. ευρώ. Στις 31/12/2017 τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου διαμορφώθηκαν στα 17,9 εκατ. ευρώ.

Νάκας: Μικρή αύξηση κερδών στο εξάμηνο

Μικρή βελτίωση οικονομικών επιδόσεων σημείωσε ο Μουσικός Οίκος Νάκα κατά το πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης που ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου του 2018, καθώς κατά τη συγκεκριμένη περίοδο:

• Ο κύκλος εργασιών ανέβηκε κατά 8,6%, από τα 10,38 στα 11,27 εκατ. ευρώ.
• Τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) υποχώρησαν οριακά κατά 0,9% (από το 1,339 στο 1,327 εκατ. ευρώ).
• Τα προ φόρων κέρδη διαμορφώθηκαν στα 903 χιλ. ευρώ (+4,15%) και τα καθαρά κέρδη στα 673 χιλ. (έναντι 658 χιλ. ευρώ).
• Οι ελεύθερες ταμειακές ροές ήταν θετικές κατά 1,37 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα να καταβληθεί επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους και να μειωθεί ο καθαρός δανεισμός στο 1,65 εκατ. ευρώ.
• Στις 31/12/2017 τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου διαμορφώθηκαν στα 17,9 εκατ. ευρώ.

Σε ότι αφορά το δεύτερο εξάμηνο της τρέχουσας οικονομικής χρήσης, η διοίκηση της εισηγμένης αναφέρει:

«Στο πλαίσιο της καλύτερης δυνατής αντίληψης που μπορεί να έχει η διοίκηση μέσα στις παρούσες συνθήκες της ελληνικής οικονομίας προβλέπεται ότι ο κύκλος εργασιών και τα κέρδη του Ομίλου θα παραμείνουν στα ίδια περίπου επίπεδα σε σχέση με την προηγούμενη χρήση με προοπτική αύξησης τους.

Στο πλαίσιο των ενεργειών της διοίκησης για περαιτέρω αύξηση του μεριδίου της αγοράς:

- επεκτάθηκε η συμφωνία authorized dealer για τη διακίνηση των προϊόντων της εταιρείας FENDER, GRETSCH και JACKSON και στη Κύπρο
- ο Όμιλος ανέλαβε την αποκλειστική αντιπροσώπευση των προϊόντων της εταιρείας BLACKSTAR για Ελλάδα και Κύπρο
- δημιουργήθηκε ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης μουσικών οργάνων, μουσικών βιβλίων και προϊόντων επαγγελματικού και ηχητικού εξοπλισμού υπό την επωνυμία NAKAS MUSIC – THE CYPRUS MUSIC STORE.

Κυριότερος κίνδυνος για την πορεία του Ομίλου παραμένει η ρευστή κατάσταση της ελληνικής οικονομίας και κυρίως δεσμεύσεις επιβολής νέων δημοσιονομικών μέτρων που θα πλήξουν περαιτέρω τα εισοδήματα φυσικών και νομικών προσώπων και ενδέχεται να αναπροσαρμόσουν τον στρατηγικό σχεδιασμό της διοίκησης του Ομίλου».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v