Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Dionic

Το νέο διοικητικό συμβούλιο εκλέχθηκε κατά την έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων στις 5 Απριλίου. Οι μέτοχοι ενέκριναν επίσης την επέκταση του σκοπού της εταιρείας

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Dionic

Η Dionic ανακοίνωσε ότι την 05η Απριλίου 2018 συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, που εκλέχτηκε κατά την συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 05.04.2018 και το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Δημοσθένης Βατικιώτης του Ιωάννη, επιχειρηματίας, κάτοικος Αν. Πετραλώνων Αττικής, οδός Τρώων 108, κάτοχος του υπό στοιχεία Χ 710959 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Α.Τ Πετραλώνων, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

2. Χρήστος Μπιζούμης του Μίμη, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Γλυφάδας Αττικής, οδός Ηλείας αρ. 30Α, κάτοχο της υπ' αριθμ. ΑΖ 087581/15.10.2007 ταυτότητας του ΤΑ Γλυφάδας, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος,

3. Θωμάς Ρούμπας του Ιωάννη, επιχειρηματίας, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Πάρνηθος αρ. 10Α, κάτοχος της υπ' αριθμ. ΑΒ. 595985/2006 ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Νέας Ερυθραίας, Μη Εκτελεστικό Μέλος,

4. Κωνσταντίνος Θεοτοκάς του Στεφάνου, επιχειρηματία, κάτοικο Εκάλης Αττικής, οδός Μακεδονίας αρ. 37, κάτοχο της υπ' αριθμ. Ξ.256469/1989 ταυτότητας του ΙΔ' Τμήματος Ασφαλείας Πειραιώς, Μη Εκτελεστικό Μέλος,

5. Ιωάννης Βενέτης του Ζώη, σύμβουλος επενδύσεων, κάτοικο Αιγάλεω, οδός Πανόρμου αρ. 30-32, κάτοχος της υπ΄αρ. Μ.114601/2001 ταυτότητας του Κ.Ε. Αθηνών, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,

6. Ευάγγελος Αδαμόπουλος του Αριστείδη, συνταξ. Οικονομολόγος-Απόφοιτος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., κάτοικος Καρέα Αττικής, οδός Ελλήνων Πατριώτών 23Α, κάτοχος της υπ' αρ. ΑΕ 551115 ταυτότητας του Τ.Α ΒΥΡΩΝΑ, με ΑΦΜ  035574124. Δ.Ο.Υ. Βύρωνα, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας ομόφωνα αποφάσισε ότι η εταιρία εκπροσωπείται ενώπιον παντός Δικαστηρίου και Αρχής, καθώς και στις σχέσεις της με κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Δημοσθένη Βατικιώτη του Ιωάννη, τον οποίο ορίζει ως νόμιμο εκπρόσωπο αυτής, ο οποίος και δικαιούται να ενεργεί κάθε πράξη που αναφέρεται στο άρθρο 20 του καταστατικού, δεσμεύοντας την εταιρία με μόνη την υπογραφή του κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, μετά από ονομαστική ψηφοφορία αποφάσισε επίσης ομόφωνα την τροποποίηση-επέκταση του σκοπού της εταιρείας ώστε αυτός να περιλαμβάνει επιπλέον των υφισταμένων και τις κάτωθι δραστηριότητες:

α. εισαγωγή από το εξωτερικό τυποποιημένων και μη  τροφίμων ζωικής και μη προελεύσεως, αλλαντικών, ζαχαρωδών, ειδών σοκολατοποιίας και γενικά διατροφής και ποτών καθώς και αγορά ομοίων προϊόντων Ελληνικής παραγωγής ή προελεύσεως και πώληση με κέρδος όλων αυτών στο εσωτερικό ή εξωτερικό.

β. διαμεσολάβηση για την κατάρτιση συμβάσεων αγοράς και πωλήσεων ειδών διατροφής και αντιπροσώπευση τρίτων για το σκοπό αυτό

γ. αποθήκευση, συντήρηση, πώληση και εν γένει εμπορία συσκευασμένων και τυποποιημένων τροφίμων και ειδών σούπερ μάρκετ.

δ .μεταποίηση και εμπορία αγροτικών προϊόντων
ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v