Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της Lavipharm

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη του και δεν δύναται να υπερβεί την τετραετία.

Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της Lavipharm

Η Lavipharm ανακοίνωσε την νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της κατόπιν εκλογής τους από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της την 15.06.2018 και τη συγκρότηση σε σώμα την ίδια ημέρα.

Αναλυτικά:

Αθανάσιος Λαβίδας, Πρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος,

Μηνάς Τάνες, Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος,

Βενετσιάνα-Λουκία Λαβίδα, Μη Εκτελεστικό Μέλος,

Telemaque Jean Lavidas, Μη Εκτελεστικό Μέλος,

Χρήστος Διαμαντόπουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, και

Λητώ-Νίκη Ιωαννίδου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη του και δεν δύναται να υπερβεί την τετραετία.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v