Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μύλοι Κεπενού: Στις 28 Ιουνίου η αποκοπή μερίσματος

Οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό 159.460,00 ευρώ ή 0,0238 ευρώ ανά μετοχή

Μύλοι Κεπενού: Στις 28 Ιουνίου η αποκοπή μερίσματος

Η εταιρεία  Μύλοι Κεπενού ανακοίνωσε ότι,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών και την  απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της  15ης Ιουνίου 2018, το μικτό μέρισμα για τη χρήση 2017 ανέρχεται σε 0,028 ευρώ ανά μετοχή και το καθαρό  μέρισμα  σε  0,0238 ευρώ ανά μετοχή.

Το μικτό μέρισμα ανέρχεται στο ποσό των 187.600,00 ευρώ από κέρδη χρήσης 2017, το οποίο ποσό υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 15% (με την επιφύλαξη των διατάξεων των συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας).

Συνεπώς οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό 159.460,00 ευρώ ή 0,0238 ευρώ ανά μετοχή.

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος μερίσματος, ορίσθηκε η 28/06/2018. Δικαιούχοι του μερίσματος χρήσης 2017, είναι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι της εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Αϋλων Τίτλων  (Σ.Α.Τ.) κατά την 29/06/2018 (Record Date).

Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί στις 04 Iουλίου 2018 από την πληρώτρια Τράπεζα – Alpha Bank

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v