Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΟΤΕ: Ο Μ. Τσαμάζ απέκτησε 25.000 ίδιες μετοχές

Η μεταβίβαση εξωχρηματιστηριακά των 23.000 ιδίων μετοχών έγινε στο πλαίσιο του Προγράμματος Αντιστοίχισης Μετοχών.

ΟΤΕ: Ο Μ. Τσαμάζ απέκτησε 25.000 ίδιες μετοχές

Ο ΟΤΕ ανακοίνωσε ότι την 20/6/2018 προέβη στη μεταβίβαση (εξωχρηματιστηριακά) 23.000 ιδίων μετοχών της Εταιρείας προς τον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Μιχάλη Τσαμάζ στο πλαίσιο υλοποίησης τoυ εγκεκριμένου από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων Προγράμματος Αντιστοίχισης Μετοχών (Share Matching Plan).

Σύμφωνα με το εν λόγω Πρόγραμμα, η ΟΤΕ Α.Ε. μεταβίβασε χωρίς τίμημα τις εν λόγω μετοχές σε συνέχεια αγοράς (μέσω χρηματιστηρίου) το έτος 2015 από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ίσου αριθμού μετοχών της Εταιρείας και διακράτησής τους από αυτόν για 3 χρόνια.

Στο ως άνω πλαίσιο, ο κ. Μιχάλης Τσαμάζ, την 20/6/2018 γνωστοποίησε στην Εταιρεία ότι την 20/6/2018 απέκτησε τις εν λόγω 23.000 μετοχές του ΟΤΕ σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος.

Οι εν λόγω μετοχές αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,005% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Μετά και την προαναφερόμενη μεταβίβαση, η Εταιρεία κατέχει 3.770.727 ίδιες μετοχές, ποσοστό 0,769% του μετοχικού κεφαλαίου της. 

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v