Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Moda Bagno: Στις 30 Ιουλίου η γενική συνέλευση

Οι μέτοχοι καλούνται να εγκρίνουν, μεταξύ άλλων, τη μη διανομή μερίσματος λόγω ζημιών της χρήσης 2017.

Moda Bagno: Στις 30 Ιουλίου η γενική συνέλευση

Τακτική Γενική Συνέλευση πραγματοποιεί η Ν. Βαρβέρης-Moda Bagno στις 30 Ιουλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 στα γραφεία της εταιρείας στο Χαλάνδρι Αττικής, επί της οδού Αναπαύσεως αριθ. 50, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας της εταιρικής χρήσης 2017 (01/01/2017 – 31/12/2017), μετά των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της εν λόγω Εταιρικής Χρήσης (01/01/2017 – 31/12/2017), καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης του 2017.

3.Έγκριση μη διανομής μερίσματος λόγω ζημιών της χρήσης 2017.

4.Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

5.Εκλογή ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2018.

6.Εκλογή επιτροπής ελέγχου της εταιρείας.

7.Διάφορες ανακοινώσεις – Λοιπά θέματα.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v