Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μύλοι Λούλη: Ολοκληρώθηκε η απορρόφηση της Kenfood από τη NitruBakeS

Η κατά 70% θυγατρική της Μύλοι Λούλη, NutriBakeS, συγχώνευσε δι' απορρόφησης την Kenfood.

Μύλοι Λούλη: Ολοκληρώθηκε η απορρόφηση της Kenfood από τη NitruBakeS

Η Μύλοι Λούλη γνωστοποίησε ότι ολοκληρώθηκε η συγχώνευση της εταιρείας «Kenfood Τροφογνωσία Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία» με την κατά 70% θυγατρική της Μύλοι Λούλη Α.Ε. «NutriBakeS Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Παραγωγής Μιγμάτων Αρτοποιίας και Ζαχαροπλαστικής» με απορρόφηση της πρώτης από την δεύτερη.

Η ως άνω συγχώνευση εγκρίθηκε δυνάμει της με αριθμό 8559/2018 Απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά, η οποία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) την 18/09/2018 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 1475949.  

Στην ίδια απόφαση περιλαμβάνεται και η έγκριση τροποποίησης του άρθρου 5 του Καταστατικού της «NutriBakeS», σύμφωνα με την οποία, το μετοχικό κεφάλαιό της πλέον ανέρχεται σε 670.310 € από 533.400 € διαιρεμένο σε 67.031 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 10 € από 53.340 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 10 € έκαστη. Οι  67.031 νέες μετοχές διατίθενται σε ποσοστό 3,6319% στους μετόχους της εισφέρουσας και σε ποσοστό 96,3681% στους μετόχους της λήπτριας. Ως εκ τούτου η Μύλη Λούλη κατέχει πλέον το 67,46% αντί του 70% που κατείχε στην «NutriBakeS».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v