Δείτε εδώ την αποκλειστική μας συνεργασία

ΕΥΑΘ: Στα €10,82 εκατ. τα καθαρά κέρδη στο εξάμηνο

Τα μετά Φόρων Κέρδη, διαμορφώθηκαν σε € 10.829 από € 9.695, σημειώνοντας αύξηση κατά € 1.134 ή 11,69%.O κύκλος εργασιών ανήλθε στο ποσό των € 39.396 έναντι € 37.695 κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο

ΕΥΑΘ: Στα €10,82 εκατ. τα καθαρά κέρδη στο εξάμηνο

Αύξηση καθαρών κερδών της τάξης του 11% παρουσίασε το α' εξάμηνο του 2018 η ΕΥΑΘ Α.Ε., σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, διατηρώντας αμετάβλητο το κοινωνικό προφίλ της και δημιουργώντας "δίχτυ ασφαλείας" για ευπαθείς και επαγγελματικές ομάδες σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης όπως η βλάβη στον αγωγό της Αραβησσού.

Ειδικότερα:

O κύκλος εργασιών ανήλθε στο ποσό των € 39.396 έναντι € 37.695 κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο σημειώνοντας αύξηση κατά € 1.701 ή 4,51%.

Τα προ Φόρων Κέρδη του Ομίλου, ανήλθαν στην περίοδο του 2018, στο ποσό των € 14.989 έναντι € 14.085, σημειώνοντας αύξηση € 904 ή 6,42%.

Τα μετά Φόρων Κέρδη, διαμορφώθηκαν σε € 10.829 από € 9.695, σημειώνοντας αύξηση κατά € 1.134 ή 11,69%.

Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου διαμορφώθηκαν κατά την τρέχουσα περίοδο, σε € 17.206 έναντι € 16.302 σημειώνοντας αύξηση κατά € 904 ή 5,55%.

Τα συνολικά έξοδα του Ομίλου αυξήθηκαν κατά € 1.457 ή 5,82 %, το οποίο οφείλεται κυρίως σε αύξηση των αμοιβών προσωπικού λόγω της πρόσληψης των 150 εργαζομένων μέσω ΑΣΕΠ.

Η εταιρεία παρουσιάζει ισχυρή ταμειακή βάση με ταμειακά διαθέσιμα ύψους € 74,1 εκατ. αυξημένα κατά 13,63%, κυρίως λόγω της καταβολής του μερίσματος μετά την 30/06/2018.

Τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου ανέρχονται την 30/06/2018 σε € 165,2 εκατ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v