ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Στο 25,13% αυξήθηκε το άμεσο ποσοστό του Ιωάννη Πετρόπουλου

Ο αριθμός των μετοχών που κατέχει άμεσα στην εταιρεία, ανέρχεται σε 1.776.719 μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 25,13% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας.

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Στο 25,13% αυξήθηκε το άμεσο ποσοστό του Ιωάννη Πετρόπουλου

Η Πέτρος Πετρόπουλος ανακοίνωσε ότι ο κ. Ιωάννης Πετρόπουλος απέκτησε δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας.

Πλέον ο αριθμός των μετοχών που κατέχει άμεσα στην εταιρεία, ανέρχεται σε 1.776.719 μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 25,13% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v