Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Eurobank: Πώς «καθαρίζει» από NPEs 7+2 δισ. ευρώ

Η δυνατότητα να γράψει ζημία έως 1,4 δισ. ευρώ μετά την απορρόφηση της Grivalia και πώς συνεισφέρει ως «προίκα» για την αποενοποίηση «κόκκινων» δανείων 7 δισ. Γιατί λειτουργεί ως δέλεαρ η πώληση της FPS και ο ρόλος του project Pillar.

Eurobank: Πώς «καθαρίζει» από NPEs 7+2 δισ. ευρώ

Ρεαλιστικό κρίνει η αγορά το σχέδιο της Eurobank να προχωρήσει, ως το τέλος του 2019, σε τιτλοποίηση και απο-ενοποίηση «κόκκινων» δανείων, ονομαστικής αξίας 7+2 δισ. ευρώ, επιτυγχάνοντας δύο χρόνια νωρίτερα τον στόχο του τριετούς πλάνου μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της.

Όπως ανακοινώθηκε χθες, η τράπεζα συνδυάζει την κεφαλαιακή ενίσχυση από την απορρόφηση της Grivalia ΑΕΕΑΠ, με την επιτάχυνση της εξυγίανσης του ισολογισμού της. Για να επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος, αλλάζει όλη η αρχιτεκτονική του ομίλου, ώστε να αποφευχθεί το dilution στους μετόχους, λόγω της ζημίας που θα εγγραφεί από την τιτλοποίηση των δανείων.

Ειδικότερα, προβλέπεται η μεταφορά σε εταιρεία ειδικού σκοπού (SPV) μη εξυπηρετούμενων δανείων ονομαστικής αξίας 7 δισ. ευρώ, τα οποία εν συνεχεία θα τιτλοποιηθούν, με έκδοση senior, mezzanine και junior notes τίτλων. Πρόκειται για καταγγελμένα ή σε βαθιά καθυστέρηση δάνεια κυρίως λιανικής (στεγαστικά, καταναλωτικά, πολύ μικρών επιχειρήσεων).

Με δεδομένο ότι είναι καταγγελμένα ή σε πολύχρονη καθυστέρηση, διαθέτουν και τις υψηλότερες, συγκριτικά, προβλέψεις. Υπό το παραπάνω πρίσμα, οι αναλυτές εκτιμούν ότι η μέση συσσωρευμένη πρόβλεψη του προς μεταβίβαση χαρτοφυλακίου θα κινείται γύρω στο 60%. Αυτό σημαίνει ότι τα δάνεια θα μεταβιβαστούν στο SPV σε καθαρή λογιστική αξία περίπου 2,8 δισ. ευρώ.

Η κεφαλαιακή ενδυνάμωση, λόγω της απορρόφησης της Grivalia, θα επιτρέψει στον όμιλο να πάρει μια επιπρόσθετη ζημία της τάξης του 1 με 1,4 δισ. ευρώ, σύμφωνα με πληροφορίες, επί της καθαρής λογιστικής αξίας των παραπάνω δανείων. Έτσι, η αξία του/των senior notes τίτλων μπορεί να αντιστοιχεί ως και το 20% της ονομαστικής, επίπεδα που, όπως κρίνουν οι αναλυτές, μπορούν να εξυπηρετηθούν άνετα από τις εισπράξεις ρυθμίσεων και τη ρευστοποίηση εξασφαλίσεων.

Όλος ο μηχανισμός στοχεύει στην «προικοδότηση» των senior ομολόγων, ώστε να λάβουν υψηλή πιστοληπτική διαβάθμιση και επομένως η Eurobank, η οποία θα τα διακρατήσει, να τα ενοποιεί με χαμηλή ή/και μηδαμινή συμμετοχή στο σταθμισμένο σε κίνδυνο ενεργητικό της. Στην περίπτωση, δε, που προχωρήσει το σχέδιο χορήγησης κρατικών εγγυήσεων (APS Scheme), η πιστοληπτική διαβάθμιση των senior και mezzanine τίτλων θα είναι υψηλότερη.

Τέλος, αν μαζί με τους mezzanine τίτλους πωληθεί η πλειοψηφία ή το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της FPS, θυγατρικής του ομίλου, που θα αναλάβει τη διαχείριση όλων των μη εξυπηρετούμενων δανείων, τόσο της τράπεζας (νέα Eurobank) όσο και του SPV, θα ικανοποιηθεί μια ακόμη εποπτική απαίτηση για την απο-ενοποίησή τους.

Δέλεαρ η πώλησης της FPS

Η πιθανή πώληση της FPS, μαζί με το mezzanine ομόλογο, αναμένεται να λειτουργήσει ως δέλεαρ, καθώς όποιος αποκτήσει την εταιρεία διαχείρισης του ομίλου αποκτά κρίσιμη μάζα στην εγχώρια δευτερογενή αγορά και δεν θα έχει πλέον την «πρεμούρα» να κυνηγήσει άλλα deals. Υπό το παραπάνω πρίσμα, ο σχεδιασμός της Eurobank συγκεντρώνει υψηλό ενδιαφέρον από private equity funds.

Η FPS θα αναλάβει και τη διαχείριση των «κόκκινων» στεγαστικών δανείων μικτής λογιστικής αξίας 2 δισ., που τιτλοποιεί η τράπεζα (project Pillar). Και σε αυτή την περίπτωση, προβλέπεται η πώληση του mezzanine τίτλου, ενώ ο senior θα διακρατηθεί από την τράπεζα και ο junior θα δοθεί δωρεάν σε κοινωφελές ίδρυμα.

Πώς αποφεύγεται η ενεργοποίηση του DTC

Το σχέδιο της Eurobank προβλέπει ότι μετά την τιτλοποίηση, θα διενεργηθεί απόσχιση όλων των υπαρχόντων στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού του ομίλου, περιλαμβανομένων των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων, τα οποία θα εισφερθούν σε μια νέα τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «Νέα Eurobank».

Από την απόσχιση και εισφορά θα εξαιρεθούν οι μετοχές του SPV, καθώς και τυχόν mezzanine notes και junior notes τίτλοι, που θα διακρατούνται από την τράπεζα. Με αυτό τον τρόπο, η εισηγμένη Eurobank μετατρέπεται σε εταιρεία συμμετοχών, που θα έχει από κάτω της την «καλή» τράπεζα (Νέα Eurobank) και το SPV.

Η παραπάνω αναδιάρθρωση κρίθηκε απαραίτητη, προκειμένου να ξεπερασθεί ο σκόπελος της ενεργοποίησης της εγγύησης του Δημοσίου, λόγω της πιθανής ζημίας την οποία θα γράψει ο όμιλος από την τιτλοποίηση «κόκκινων» δανείων 7 δισ. σε τιμή χαμηλότερη από την καθαρή λογιστική αξία. Η ζημία, με τη νέα αρχιτεκτονική, θα επιβαρύνει τη Holding εταιρεία και όχι τη νέα Eurobank.

Έτσι, οι μέτοχοι του ομίλου δεν κινδυνεύουν να υποστούν απίσχναση της συμμετοχής τους (dilution) καθώς η εν λόγω συναλλαγή δεν προκαλεί μετατροπή των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων (DTCs) σε οριστική απαίτηση. Στελέχη ελεγκτικών εταιρειών διευκρινίζουν ότι η μεταφορά DTCs επιτρέπεται σε εταιρικούς μετασχηματισμούς και επομένως η Eurobank δεν θα αντιμετωπίσει θέμα στην υλοποίηση του σχεδιασμού της.

Όπως αναφέρθηκε στην χθεσινή τηλεδιάσκεψη, SSM και ΤτΕείναι ενήμεροι για τον παραπάνω σχεδιασμό και πιθανώς να έχουν προχωρήσει ήδη σε παρατηρήσεις, που λήφθηκαν υπόψη. Ως σύμβουλος της τράπεζας ενεργεί η PwC.

Τέλος, η παραπάνω τιτλοποίηση είναι συμβατή όπως προαναφέρθηκε με το σχήμα κρατικών εγγυήσεων που επεξεργάζεται, κατά το ιταλικό μοντέλο, η JP Morgan για λογαριασμό του υπουργείου Οικονομικών, ενώ δεν συγκρούεται με το σχέδιο της ΤτE. Αν το τελευταίο εγκριθεί, η τράπεζα θα κρίνει ποια είναι η πλέον συμφέρουσα επιλογή για την ίδια και τους μετόχους της.

Χρήστος Κίτσιος [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v