Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

MIG: Πώληση της συμμετοχής στην κυπριακή CTDC

Η πώληση της συμμετοχής της Εταιρίας αποτελεί μέρος ευρύτερης συναλλαγής για την πώληση προς την αγοράστρια συνολικά ποσοστού 96,82% στην CTDC ιδιοκτησίας της Εταιρίας και της «LOUIS PLC» έναντι €54,89εκ.

MIG: Πώληση της συμμετοχής στην κυπριακή CTDC

H MIG ανακοινώνει την υπογραφή συμφωνίας για την πώληση του συνόλου των μετοχών που κατέχει η θυγατρική της «MIG LEISURE LTD» στην εταιρία «CYPRUS TOURIST DEVELOPMENT PUBLIC CO LTD» («η CTDC»), ιδιοκτήτρια του ξενοδοχείου Hilton Cyprus, προς την εταιρία «VIBRANA HOLDINGS LTD» συμφερόντων της «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ Α.Ε.Ε.Α.Π.» και του Ομίλου INVEL.

Το τίμημα της πώλησης ανέρχεται σε €38,64εκ. και θα καταβληθεί εξ ολοκλήρου κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η οποία θα λάβει χώρα μετά την χορήγηση στην αγοράστρια της απαιτούμενης έγκρισης από την αρμόδια κυπριακή Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού.

Η πώληση της συμμετοχής της Εταιρίας αποτελεί μέρος ευρύτερης συναλλαγής για την πώληση προς την αγοράστρια συνολικά ποσοστού 96,82% στην CTDC ιδιοκτησίας της Εταιρίας και της «LOUIS PLC» έναντι €54,89εκ. Ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος της «MIG» για τη συναλλαγή ενήργησε η «PricewaterhouseCoopers Business Solutions S.A.».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v