Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βαρβαρέσος: Σε 50,3% και 44,7% αυξήθηκαν τα ποσοστά των Α. και Κ. Βαρβαρέσου

Η συμμετοχή της κ. Αναστασίας Βαρβαρέσου, μετά την εισαγωγή των νέων μετοχών της Βαρβαρέσος, αυξήθηκε σε 3,18 εκατ. μετοχές και του κ. Κων/νου Βαρβαρέσου σε 2,83 εκατ. μετοχές.

Βαρβαρέσος: Σε 50,3% και 44,7% αυξήθηκαν τα ποσοστά των Α. και Κ. Βαρβαρέσου

Την αύξηση των ποσοστών των Αναστασίας Βαρβαρέσου και Κωνσταντίνου Βαρβαρέσου επί των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας, λόγω συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών, ανακοίνωσε η Βαρβαρέσος.

Συγκεκριμένα:

- Η κα Αναστασία Βαρβαρέσου, απέκτησε 2.524.713 κοινές ανώνυμες μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές της Εταιρίας, συνολικής αξίας 757.413,90 Ευρώ. Μετά την εισαγωγή των νέων μετοχών, η συμμετοχή της στην Εταιρία αυξήθηκε από 659.262 μετοχές (που αντιπροσώπευαν ποσοστό 40,24% επί των δικαιωμάτων ψήφου) σε 3.183.975 μετοχές (που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 50,30%).

- Ο κ. Κων/νος Βαρβαρέσος, απέκτησε 2.153.340 κοινές ανώνυμες μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές της Εταιρίας, συνολικής αξίας 646.002,00 Ευρώ. Μετά την εισαγωγή των νέων μετοχών η συμμετοχή του στην Εταιρία αυξήθηκε από 677.161 μετοχές (που αντιπροσώπευαν ποσοστό 41,33% επί των δικαιωμάτων ψήφου) σε 2.830.501 μετοχές (που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 44,72%).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v