Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κρίσιμη χρονιά το 2019 για τη Centric

Μεγάλο ύψος μετρητών στο ταμείο, αλλά και σειρά δραστηριοτήτων που βρίσκονται ακόμη σε πρώιμη φάση ανάπτυξης. Το στοίχημα της μαζικής εστίασης και της εκμετάλλευσης τουριστικών ακινήτων. Τι υποστηρίζει η διοίκηση της Centric.

Κρίσιμη χρονιά το 2019 για τη Centric

Εταιρεία που διαπραγματεύεται στο ΧΑ σαφώς χαμηλότερα από την καθαρή της θέση και επιπλέον το μεγαλύτερο τμήμα της τρέχουσας χρηματιστηριακής της αξίας αντιστοιχεί στο «βαρύ» ταμείο που διαθέτει, είναι η Centric.

Ειδικότερα, με τρέχουσα χρηματιστηριακή αξία στα 20,8 εκατ. ευρώ:

α) Τα ίδια κεφάλαια της εισηγμένης στις 31/12/2018 ανέρχονταν στα 26,04 εκατ. ευρώ, οδηγώντας σε ένα discount της τάξεως του 20%.

β) Η Centrιc διέθετε στο τέλος της περυσινής χρονιάς θετικό καθαρό ταμείο ύψους 14 εκατ. ευρώ (διαθέσιμα 13,68 εκατ., χρηματοοικονομικά στοιχεία 2,43 εκατ., μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 1,99 εκατ. και βραχυπρόθεσμα δάνεια 119 χιλ. ευρώ).

Πέραν αυτών, η εισηγμένη αναμένεται να εισπράξει άλλα πέντε εκατ. ευρώ μέσα στο 2019, ως υπόλοιπο από την πώληση της βασικής της δραστηριότητας, που ήταν τα τυχερά παιχνίδια. Άρα μιλάμε στην πράξη για ένα θετικό καθαρό ταμείο 19 εκατ. ευρώ, ποσό δηλαδή που προσεγγίζει την τρέχουσα χρηματιστηριακή αξία της Centrιc.

Από την άλλη πλευρά, η διοίκηση της εταιρείας θα πρέπει ενδεχομένως να πείσει το επενδυτικό κοινό για την ικανότητά της να διαχειριστεί με επιτυχία τις νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες που αναπτύσσει (βλέπε δημοσίευμα του Euro2day.gr στις 9/10/2018 με τίτλο «Περίσσευμα μετρητών στη Centric»).

Ειδικότερα, η Centrιc, μετά την πώληση της βασικής των βασικότερων θυγατρικών της, σήμερα ασχολείται κυρίως σε κλάδους όπως η εν πλω ψυχαγωγία (καζίνο και videogames σε κρουαζιερόπλοια), η μαζική εστίαση (καταστήματα Chicken Stories), τα ξενοδοχεία (διαθέτει μια μονάδα στη Μύκονο), ενώ μεθοδεύει την απεμπλοκή της από τον χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Οι οικονομικές επιδόσεις της εταιρείας παραμένουν χαμηλές, καθώς το 2018 ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε μόλις στα 2,78 εκατ. ευρώ, τα αποτελέσματα προ φόρων και τόκων (EBIT) ήταν έντονα ζημιογόνα (-2,44 εκατ. ευρώ) και τα καθαρά κέρδη των 2,75 εκατ. ευρώ προήλθαν από έκτακτο παράγοντα, ο οποίος αφορούσε το δεύτερο τμήμα των εσόδων από την πώληση της δραστηριότητας των τυχερών παιχνιδιών (το τρίτο τμήμα αναμένεται να εισπραχθεί φέτος φέτος).

Άλλωστε, το ζήτημα της απαιτούμενης ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της Centrιc δεν κρύβει ούτε η ίδια η διοίκησή της, υποστηρίζοντας:

«Και η τρέχουσα χρήση είναι σημαντική για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων του ομίλου. Όλες οι βασικές επιχειρησιακές μονάδες βρίσκονται σε αρχικά στάδια ανάπτυξης με αποτέλεσμα αφενός να αντιμετωπίζουν προκλήσεις και δυσκολίες που συνάδουν με την πρώιμη φάση της λειτουργίας τους, και αφετέρου όμως να διαμορφώνουν ελπιδοφόρες συνθήκες αξιόλογης περαιτέρω μεγέθυνσης του όγκου των εργασιών τους. Η ορατότητα αναφορικά με τα δεδομένα και τις γενικές συνθήκες των επιμέρους μονάδων, έχει βελτιωθεί σε σχέση με την περυσινή χρονιά που ήταν αμιγώς χρονιά μετάβασης σε νέες δραστηριότητες και επανασχεδιασμού των βασικών αξόνων δραστηριοποίησης του ομίλου.

»Παρά όμως αυτό το γεγονός, παραμένουν κρίσιμα ερωτήματα που αφορούν την επόμενες κινήσεις, οι οποίες θα πρέπει να επιχειρηθούν. Ενδεικτικά αναφέρεται η ταχύτητα και ο γεωγραφικός προσδιορισμός της επέκτασης των μονάδων της μαζικής εστίασης και της εκμετάλλευσης τουριστικών ακινήτων, η αξιολόγηση της σκοπιμότητας αποχώρησης από τον κλάδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Επίσης, ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα είναι ο εντοπισμός και η αξιολόγηση της ελκυστικότητας άλλων δραστηριοτήτων που θα ενταχθούν στο μείγμα των επενδύσεων του ομίλου».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v