Πώς απαντά η ΕΥΑΘ στη Suez για την πρόσληψη των 150 εργαζόμενων

Η επένδυση σε ανθρώπινο δυναμικό για πρώτη φορά μετά από 14 χρόνια ήταν απολύτως αναγκαία για την κάλυψη μέρους των οργανωτικών κενών που είχαν δημιουργηθεί, ξεκαθαρίζει.

Πώς απαντά η ΕΥΑΘ στη Suez για την πρόσληψη των 150 εργαζόμενων

Το γεγονός ότι δεν υπήρξαν προσλήψεις επί 14 συναπτά έτη επικαλείται κατά κύριο λόγο η διοίκηση της ΕΥΑΘ, προκειμένου να απαντήσει στα ερωτήματα που έθεσε η μέτοχος Suez.

Όπως επισημαίνεται στην εισήγηση της διοίκησης επί της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, «η Διοίκηση της ΕΥΑΘ ΑΕ αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων της απέστειλε τα σχετικά αιτήματα πρόσληψης νέου προσωπικού αορίστου χρόνου, στους αρμόδιους φορείς, με τα οριστικά αποτελέσματα των δύο διαγωνισμών του ΑΣΕΠ (5Κ/2016 και 4Κ/2017) να εκδίδονται τον Μάιο και τον Σεπτέμβριο του 2017 αντίστοιχα. Η διαδικασία ανάληψης καθηκόντων πραγματοποιήθηκε σταδιακά λόγω των σχετικών διαδικασιών που προβλέπονται από τον ΑΣΕΠ καθώς και λόγω αναπληρώσεων. Η ανάληψη των καθηκόντων των νέων υπαλλήλων πραγματοποιήθηκε από τον Ιούλιο 2017, ενώ πάνω από το 50% των εργαζομένων ανέλαβε καθήκοντα μετά την 1/11/2017».

Θυμίζει ότι η επένδυση σε ανθρώπινο δυναμικό για πρώτη φορά μετά από 14 χρόνια παρουσιάστηκε πρόσφατα στους αναλυτές, καθώς και ότι ήταν απολύτως αναγκαία για την κάλυψη μέρους των οργανωτικών κενών που είχαν δημιουργηθεί.

Σημειώνει ότι «η εταιρεία, λόγω της μη ευδοκίμησης των αιτημάτων για πρόσληψη τακτικού προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ, με συμβάσεις που σύναπτε από το 2008 και μετά, με τη θυγατρική εταιρεία, προσπαθούσε επικουρικά να καλύψει μέρος των παραπάνω κενών. Η θυγατρική εταιρεία με τη σειρά της σύναπτε συμβάσεις έργου και ανεξάρτητων υπηρεσιών, για να παρέχει την υποστήριξη προς τη μητρική εταιρεία. Το κόστος των υπηρεσιών αυτό ανερχόταν σε €2,2 εκατ. το έτος και συμπεριλάμβανε μεταξύ άλλων και τη διανομή λογαριασμών και τη λήψη ενδείξεων κατανάλωσης. Την 1.3.2018 εκδόθηκε δικαστική απόφαση, η οποία όριζε την άμεση παύση της παροχής των υπηρεσιών των συμβασιούχων».

Κατά τη διοίκηση, η πρόσληψη του νέου προσωπικού έδωσε τη δυνατότητα στην ΕΥΑΘ να μειώσει το κόστος των παρακάτω εξωτερικών αναθέσεων:

- συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για οδηγούς επιβατικών, ελαφριών, βαρέων και βυτιοφόρων οχημάτων.

- από την 1/1/2018 το τμήμα μετόχων και εταιρικών ανακοινώσεων δεν υποστηρίζεται πλέον από εξωτερική ανάθεση.

- το χημείο ύδρευσης δεν υποστηρίζεται πλέον από εξωτερική ανάθεση (πλήρης αντικατάσταση μέρους της παροχής υπηρεσίας λειτουργίας της ΕΕΝΘ που αφορά στο χημείο της ΕΕΝΘ).

- μείωση το κόστους εξωτερικής ανάθεσης της λογιστικής υποστήριξης του Τμήματος Λογιστηρίου, μέρος των παρεχόμενων υπηρεσιών ανέλαβαν οι νέοι εργαζόμενοι.

- η υποβολή προτάσεων - αιτήσεων για την ανάλυψη χρηματοδοτήσεων δράσεων του επενδυτικού προγράμματος της ΕYAΘ ΑΕ πραγματοποιούνταν από εξωτερικό συνεργάτη.

- μέρος των εργασιών συντήρησης υδραυλικών εγκαταστάσεων κτιρίων της ΕYAΘ ΑΕ πραγματοποιούνταν από εξωτερικό συνεργάτη.

-μειώθηκε η εξωτερική ανάθεση για την επίβλεψη αντλιοστασίων αποχέτευσης μέσω κέντρου ελέγχου και ο έλεγχος, προληπτική συντήΡηση και επισκευές στον Η/Μ εξοπλισμό (ενίσχυση με το νέο στελεχιακό δυναμικό).

- ενίσχυση του γραφείου ΠΣΕΑ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v