Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Νέο μέλος στο διοικητικό συμβούλιο της Μουζάκης

Το ΔΣ της εισηγμένης εξέλεξε τον κ. Μάρκο Καλούδη ως Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του.

Νέο μέλος στο διοικητικό συμβούλιο της Μουζάκης
Σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που αναφέρεται στο Πρακτικό της 03/06/2019 της Εταιρείας μας, η οποία τίθεται υπό την έγκριση της επόμενης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, εξέλεξε τον κύριο Καλούδη Μάρκο του Κωνσταντίνου ως Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v