Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Εθνική Πανγαία: Ολοκληρώθηκε η απόκτηση 121 ακινήτων της Τρ. Κύπρου

Το προσωρινό τίμημα για την ολοκληρωθείσα συναλλαγή προσδιορίστηκε σε ποσό €137,9 εκατ., εκ των οποίων ποσό €3,2 εκατ. θα καταβληθεί σταδιακά υπό την προϋπόθεση πλήρωσης συμφωνημένων, μεταξύ των μερών, προϋποθέσεων.

Εθνική Πανγαία: Ολοκληρώθηκε η απόκτηση 121 ακινήτων της Τρ. Κύπρου

Σε συνέχεια της από 19 Νοεμβρίου 2018 ανακοίνωσης, η εταιρεία «Εθνική Πανγαία Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία» ανακοινώνει ότι την 25.06.2019 ολοκληρώθηκε η συναλλαγή μεταξύ της Εταιρείας και της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λίμιτεδ για την απόκτηση χαρτοφυλακίου ακινήτων στην Κύπρο, μέσω της αγοράς από την Εταιρεία του 100% των «διαχειριστικών» μετοχών (management shares) και του 88,2% των επενδυτικών μετοχών (investment shares) της CYREIT Variable Investment Company PLC (“CYREIT”) με έδρα την Κύπρο (η «Ολοκληρωθείσα Συναλλαγή»).

Το προσωρινό τίμημα για την Ολοκληρωθείσα Συναλλαγή προσδιορίστηκε σε ποσό €137,9 εκατ., εκ των οποίων ποσό €3,2 εκατ. θα καταβληθεί σταδιακά υπό την προϋπόθεση πλήρωσης συμφωνημένων, μεταξύ των μερών, προϋποθέσεων.

Εντός του Ιουλίου αναμένεται η οριστικοποίηση του τιμήματος από ανεξάρτητη ελεγκτική εταιρεία και τυχόν αναπροσαρμογή του τιμήματος ενδέχεται να καταβληθεί έως την 31 Ιουλίου 2019 από την πωλήτρια ή την αγοράστρια προς το άλλο συμβαλλόμενο μέρος (ή μεταγενέστερα αν συμφωνήσουν εγγράφως τα μέρη).

Αναφορικά με την αγορά δύο όμορων εμπορικών ακινήτων στην Αθήνα, εκ των οποίων το ένα είναι συνολικής επιφάνειας 6,9 χιλ. τμ περίπου και βρίσκεται επί της Λεωφόρου Συγγρού & Λαγουμιτζή και το δεύτερο είναι συνολικής επιφάνειας 2 χιλ. τμ περίπου και βρίσκεται επί των οδών Ευρυδάμαντος και Λαγουμιτζή, τα μέρη συμφώνησαν ότι θα υπογραφεί το οριστικό συμβόλαιο αγοράς των ακινήτων αυτών μέχρι την 30 Ιουλίου 2019 (ή μεταγενέστερα αν συμφωνήσουν τα μέρη), με τίμημα €10 εκατ., μεταξύ της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λίμιτεδ (ως πωλήτριας) και της εταιρείας με την επωνυμία «PANTERRA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» (ως αγοράστριας) στην οποία η Εταιρεία συμμετέχει με ποσοστό 49%.

Η CYREIT, η οποία έχει συσταθεί ως Οργανισμός Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ), έχει στην κατοχή της, μέσω θυγατρικών εταιρειών, 21 εμπορικά ακίνητα (ενδεικτικά: γραφεία, καταστήματα, big boxes, ξενοδοχειακή μονάδα), με συνολική μεικτή επιφάνεια που ξεπερνά τα 120 χιλ. τ.μ., στην Κύπρο (Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο).

Η CYREIT εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και οι επενδυτικές μετοχές της είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (στην Αγορά Μη Διαπραγματεύσιμων Επενδυτικών Σχεδίων).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v