Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

«Επιχείρηση αντεπίθεση» από την Μουζάκης

Πώς αξιολογεί η διοίκηση της εταιρείας τα κέρδη της προηγούμενης χρήσης και την φετινή της οικονομική πορεία. Σενάρια για τη μελλοντική υποχρέωση της εισηγμένης προς τους κληρονόμους του Ελευθερίου Μουζάκη.

«Επιχείρηση αντεπίθεση» από την Μουζάκης

«Πέρυσι είχαμε μια πολύ καλή πορεία και η εταιρεία κατάφερε να επιστρέψει σε κερδοφόρο αποτέλεσμα. Για να γίνει αυτό, όχι μόνο καταφέραμε με αποτελεσματικό τρόπο να αξιοποιήσουμε την ακίνητη περιουσία μας, αλλά και να βελτιώσουμε κατά τα τελευταία χρόνια την παραγωγικότητά μας στην κλωστοϋφαντουργική δραστηριότητα».

Αυτά δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της κλωστοβιομηχανίας Μουζάκης κ. Εμμανουήλ Παυλάκης στα πλαίσια της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εισηγμένης εταιρείας, συμπληρώνοντας: «Είμαστε αισιόδοξοι και για το 2019, καθώς βρισκόμαστε σε καλό δρόμο. Στο πρώτο φετινό εξάμηνο είχαμε κάποια υποχώρηση στον κύκλο εργασιών μας λόγω ακυρώσεως ορισμένων παραγγελιών, ωστόσο την υστέρηση αυτή θα προσπαθήσουμε να την καλύψουμε στο δεύτερο μισό του έτους».

Το 2018 η εισηγμένη εταιρεία σημείωσε κύκλο εργασιών 5,719 εκατ. ευρώ, κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 608 χιλ. ευρώ και θετικό καθαρό αποτέλεσμα 297 χιλ. ευρώ. Στις 31/12/2018 τα ίδια κεφάλαια είχαν διαμορφωθεί στα 33,24 εκατ. ευρώ.

Γενικότερα, η διοίκηση της εισηγμένης εταιρείας αναφέρθηκε στο συνδυασμό των επιπτώσεων από την εγχώρια οικονομική κρίση και τον σκληρό ανταγωνισμό από το εξωτερικό, με την εισηγμένη να επιχειρεί να ανεβάσει τις πωλήσεις της και εντός, αλλά και εκτός Ελλάδας. Προσπάθειες επίσης γίνονται και για εκμετάλλευση Κοινοτικών προγραμμάτων για την υλοποίηση κάποιων επενδύσεων.

Κατά τα λοιπά:

  • Μέσα από αυξομείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας που αποφασίστηκε στα πλαίσια της γενικής συνέλευσης, το υπόλοιπο των συσσωρευμένων ζημιών της υποχώρησε περίπου στα 20 εκατ. ευρώ.
  • Η γενική συνέλευση αποφάσισε τη μη διανομή μερίσματος, λόγω και του προαναφερθέντος υπολοίπου συσσωρευμένων ζημιών.
  • Υπάρχει ακόμη ανεκμετάλλευτο ένα τμήμα ακινήτου 1.300 τ.μ. που η εταιρεία θα επιδιώξει να εκμισθώσει.

Υποχρεώσεις προς κληρονόμους

Αξιοσημείωτο είναι πως ενώ οι τραπεζικές υποχρεώσεις του Ομίλου είναι χαμηλές, οφείλονται περί τα 20 εκατ. ευρώ στους κληρονόμους του Ελευθερίου Μουζάκη. Το ποσό αυτό θα μπορούσε θεωρητικά να γίνει απαιτητό από το έτος 2021. Δεν είναι γνωστό, αλλά ούτε και μπορεί να προβλεφθεί το αν και πότε οι κληρονόμοι του Ελευθερίου Μουζάκη θα απαιτήσουν τα συγκεκριμένα χρήματα.

Ωστόσο, με δεδομένο ότι ένα τέτοιο ποσό η εταιρεία δεν θα μπορέσει να αποπληρώσει αν δεν προχωρήσει σε πώληση τμήματος της ακίνητης περιουσίας της, έχει προταθεί από ορισμένους η δυνατότητα κεφαλαιοποίησής του και έτσι οι κληρονόμοι να αποπληρωθούν μέσα από την έκδοση νέων μετοχών της εταιρείας (αύξηση μετοχικού κεφαλαίου).

Στέφανος Kοτζαμάνης [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v