Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Revoil: Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών

Το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών είχε διετή διάρκεια (30/6/2017 – 30/6/2019) και το Διοικητικό Συμβούλιο που είχε εξουσιοδοτηθεί να το υλοποιήσει με δική του ευθύνη, δεν προχώρησε σε κάποια αγορά.

Revoil: Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών

Η Εταιρία Revoil ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε η δυνατότητα αγοράς ιδίων μετοχών όπως είχε αποφασισθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την 30/6/2017.

Το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών είχε διετή διάρκεια (30/6/2017 – 30/6/2019) και το Διοικητικό Συμβούλιο που είχε εξουσιοδοτηθεί να το υλοποιήσει με δική του ευθύνη, δεν προχώρησε σε κάποια αγορά.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v