Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΤΕΡΝΑ: «Πράσινο φως» από τη ΡΑΕ για τη νέα μονάδα στην Κομοτηνή

Δημοσιεύτηκε η απόφαση της ΡΑΕ για την άδεια παραγωγής της μονάδας ηλεκτροπαραγωγής της ΤΕΡΝΑ, ύψους 300 εκατ. ευρώ. Στα 665 MW η ονομαστική ισχύς. Θα κατασκευαστεί στη ΒΙΠΕ Κομοτηνής. Μέχρι τον Ιούνιο του 2023 η λειτουργία της.

ΤΕΡΝΑ: «Πράσινο φως» από τη ΡΑΕ για τη νέα μονάδα στην Κομοτηνή

Κι επίσημα άρχισε να τρέχει ο χρόνος για την υλοποίηση της επένδυσης των 300 εκατ. ευρώ της ΤΕΡΝΑ, με την κατασκευή του νέου σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ονομαστικής ισχύος 665 MW, με καύσιμο το φυσικό αέριο.

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας δημοσίευσε κι επίσημα την απόφαση για την έγκριση της άδειας παραγωγής με χρονική διάρκεια τα 35 χρόνια. Ο σταθμός συνδυασμένου κύκλου που θα κατασκευαστεί στη ΒΙΠΕ Κομοτηνής θα διαθέτει καινούργιο εξοπλισμό νεότατης τεχνολογίας (state of the art). Αποτελείται από μία αεριοστροβιλική μονάδα ισχύος 445 MW και μία ατμοστροβιλική 220 MW.

Σύμφωνα με την απόφαση της ΡΑΕ, στις υποχρεώσεις της ΤΕΡΝΑ είναι η τήρηση του παρακάτω ενδεικτικού χρονοδιαγράμματος, με στόχο τη λειτουργία του σταθμού την 31η Ιουνίου 2023:

• Αδειοδότηση (έγκριση περιβαλλοντικών όρων και άδεια εγκατάστασης): Δώδεκα μήνες από την έκδοση της άδειας παραγωγής.

• Ανάπτυξη έργου, προμήθεια-παραλαβή εξοπλισμού, κατασκευή έργου, εξωτερικές διασυνδέσεις: Τριάντα έξι μήνες από την έκδοση της άδειας εγκατάστασης.

• Δοκιμαστική λειτουργία: Τρεις μήνες από την ολοκλήρωση της κατασκευής και διασύνδεσης.

• Έναρξη λειτουργίας: Iούνιος του 2023.

Επιπλέον η ΤΕΡΝΑ είναι υποχρεωμένη να διασφαλίσει μέγιστο βαθμό απόδοσης 63,5% (στην καθαρή ισχύ 660 Μεγαβάτ) και μέσο βαθμό απόδοσης 62,5% για τον σταθμό.

Για τη διασφάλιση της λειτουργίας της μονάδας, σε περίπτωση μη προγραμματισμένης διακοπής της παροχής φυσικού αερίου, η εταιρεία οφείλει να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να λειτουργεί τουλάχιστον πέντε ημέρες σε πλήρες φορτίο.

Έτσι θα πρέπει να επιλέξει είτε τη δυνατότητα καύσης εναλλακτικού καυσίμου, ντίζελ, και διατήρηση του σχετικού αποθέματος, είτε τη διατήρηση αποθέματος φυσικού αερίου σε εγκατάσταση αποθήκευσης.

Επιπλέον, σύμφωνα με όσα περιγράφονται στην απόφαση της ΡΑΕ, ο κάτοχος της άδειας υποχρεούται να ενημερώνει εγγράφως την Αρχή για την πρόοδο των έργων που αναφέρονται στην αίτηση χορήγησης άδειας παραγωγής, με την υποβολή σχετικής εξαμηνιαίας εκθέσεως, η οποία θα υποβάλλεται εντός ενός μηνός από τη λήξη κάθε εξαμήνου από την ημερομηνία χορήγησης της άδειας παραγωγής μέχρι να του χορηγηθεί άδεια λειτουργίας.

Στην έκθεση αυτή θα περιλαμβάνονται σύντομη περιγραφή της προόδου εργασιών εντός του εξαμήνου, επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα έργου εφόσον απαιτείται, πρόγραμμα προβλεπόμενων εργασιών επόμενου εξαμήνου, το εκτιμώμενο υπολειπόμενο ποσοστό (κατ’ αξία και χρόνο) για την αποπεράτωση του έργου, καθώς και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία με την οποία να επιβεβαιώνεται ο χρόνος ένταξής του στο σύστημα.

Χρήστος Κολώνας [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v