ΤΕΝΕΡΓ: Τέταρτη περίοδος εκτοκισμού ομολογιακού

Για κάθε ομολογία ονομαστικής αξίας €1.000, ο ομολογιούχος θα λάβει συνολικό μικτό ποσό €1.029,4638 που αναλύεται σε €1.000 ονομαστική αξία, €19,4638 μικτό ποσό τόκων και €10 ως επιπλέον μικτό ποσό προπληρωμής.

ΤΕΝΕΡΓ: Τέταρτη περίοδος εκτοκισμού ομολογιακού

Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ σε συνέχεια της από 7 Ιουνίου 2019 ανακοίνωσής της, σχετικά με την απόφασή της να προπληρώσει το σύνολο της ονομαστικής αξίας των ομολογιών που έχει εκδώσει και διαθέσει μέσω δημόσιας προσφοράς, δυνάμει του από 12.07.2017 Προγράμματος Έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου έως €60.000.000 και Σύμβασης Ορισμού Εκπροσώπου των Ομολογιούχων (το «Πρόγραμμα ΚΟΔ»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι ορίζεται η 17.7.2019 ως η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών των ως άνω ομολογιών της Εταιρείας.

Σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος ΚΟΔ , η ημερομηνία προσδιορισμού (Record Date) των δικαιούχων είναι η Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2019. Στο πλαίσιο της προπληρωμής και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Πρόγραμμα ΚΟΔ, θα καταβληθεί την Δευτέρα 22 Ιουλίου 2019:

α) το σύνολο της ονομαστικής αξίας των ομολογιών, ήτοι €1.000 ανά ομολογία, β) οι μέχρι την 22 Ιουλίου 2019 δεδουλευμένοι τόκοι, το μικτό ποσό των οφειλόμενων τόκων για την 4η Περίοδο Εκτοκισμού (21/1/2019-22/7/2019) ανέρχεται στο ποσό των 1.167.833,33 ευρώ, ήτοι ποσό 19,4638888889 ευρώ ανά ομολογία, το οποίο έχει υπολογισθεί με επιτόκιο 3,85% ετησίως (προ φόρων), και αντιστοιχεί σε 60.000 ομολογίες που τελούν σήμερα υπό διαπραγμάτευση στην οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, και γ) επιπλέον ποσό προπληρωμής ίσο με 1% της ονομαστικής αξίας των ομολογιών που προπληρώνονται, ήτοι €10 μικτό ποσό ανά ομολογία.

Έτσι, για κάθε ομολογία ονομαστικής αξίας €1.000, ο ομολογιούχος θα λάβει συνολικό μικτό ποσό €1.029,4638 που αναλύεται σε €1.000 ονομαστική αξία, €19,4638 μικτό ποσό τόκων και €10 ως επιπλέον μικτό ποσό προπληρωμής.

Η καταβολή των οφειλόμενων προς τους δικαιούχους των ομολογιών (εφεξής οι «Ομολογιούχοι») θα πραγματοποιηθεί μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε. (ATHEXCSD) την Δευτέρα 22 Ιουλίου 2019.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v