Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Euroxx: Στις 24/9 η ΓΣ για την απορρόφηση της «Αττικές Επενδύσεις»

Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου και την απορρόφηση της εταιρείας «Αττικές Επενδύσεις Ανώνυμη Εταιρεία Ακινήτων», καλείται να αποφασίσει η ΓΣ. Τι προβλέπει το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης.

Euroxx: Στις 24/9 η ΓΣ για την απορρόφηση της «Αττικές Επενδύσεις»

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Euroxx αποφάσισε τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, επί της οδού Παλαιολόγου αρ. 7, στο Χαλάνδρι Αττικής, την 24.09.2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

I. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας από 5.870.400,00 ευρώ σε 3.522.240,00 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 0,60 ευρώ σε 0,36 ευρώ έκαστη για την απόσβεση υφιστάμενων ζημιών της Εταιρείας προκειμένου να εξυγιανθεί ο ισολογισμός της.

II. Έγκριση των όρων του από 23.08.2019 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, που καταρτίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σε εκτέλεση της από 22.08.2019 απόφασής του.

III. Τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο), λόγω της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου και της επακόλουθης αύξησης αυτού συνεπεία της Συγχώνευσης και τροποποίηση – εναρμόνιση με τον Ν. 4548/2018 του συνόλου του Καταστατικού της Εταιρείας – Κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι καλούνται σε AΆ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 30.09.2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00, στον ίδιο τόπο (στα γραφεία της Εταιρείας) για να αποφασίσουν επί των ιδίων ως άνω θεμάτων.

*Αναλυτικά το Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, δημοσιεύεται στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό".

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v