«Ένεση» 200 εκατ. ευρώ στη ΔΕΗ από ΥΚΩ της περιόδου 2007-2011

Με διατάξεις του πολυνομοσχεδίου προβλέπεται η πληρωμή της ΔΕΗ. Ο προϋπολογισμός καλύπτει το ποσό. Σε 10 μέρες η απόφαση της ΡΑΕ για το ακριβές ύψος της οφειλής. Εκτιμάται στα 200 εκατ.

«Ένεση» 200 εκατ. ευρώ στη ΔΕΗ από ΥΚΩ της περιόδου 2007-2011

Τον δρόμο για την παροχή παλιών οφειλών στη ΔΕΗ από Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας που παρείχε την περίοδο 2007-2011 και δεν είχε εισπράξει, ανοίγει το αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή.

Πρόκειται για ποσά της τάξης των 200 εκατ. ευρώ, όπως είχε γίνει γνωστό, και τα χρήματα αυτά θα διατεθούν μέσω κονδυλίου του Κρατικού Προϋπολογισμού, ώστε να μην αυξηθούν οι αντίστοιχες χρεώσεις ΥΚΩ των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος.

Ειδικότερα και όπως προβλέπει το άρθρο 16: «Το οφειλόμενο αντάλλαγμα για Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας της περιόδου 2007-2011 που δεν έχει αποδοθεί στη ΔΕH ΑΕ καθορίζεται με απόφαση της ΡΑΕ, η οποία εκδίδεται εντός 10 ημερών από τη θέση σε ισχύ της παρούσας διάταξης και σύμφωνα με σχετικά στοιχεία που διαθέτει ιδίως από τον αρμόδιο Διαχειριστή του Ειδικού Λογαριασμού ΥΚΩ. Ο αρμόδιος Διαχειριστής του Ειδικού Λογαριασμού ΥΚΩ οφείλει να αποδώσει το αντάλλαγμα αυτό στη ΔΕH ΑΕ, χωρίς άλλη διαδικασία.

Με απόφαση του υπουργού Οικονομικών δύναται να καλύπτεται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό το ανωτέρω κόστος παροχής ΥΚΩ της περιόδου 2007-2011, με αντίστοιχη πίστωση ως εισροή του Ειδικού Λογαριασμού ΥΚΩ, η οποία προστίθεται στις προβλεπόμενες πιστώσεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 36 ν. 4067/2012 (Α’ 79), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».

 

Χρήστος Κολώνας [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v