Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Alpha Αστικά Ακίνητα: Στις 4/12 η ΕΓΣ για εκλογή μελών του ΔΣ

Στα θέματα της έκτακτης γενικής συνέλευσης η ανακοίνωση εκλογής τριών μελών του ΔΣ σε αντικατάσταση παραιτηθέντων και η εκλογή Επιτροπής Ελέγχου.

Alpha Αστικά Ακίνητα: Στις 4/12 η ΕΓΣ για εκλογή μελών του ΔΣ

Οι Μέτοχοι της Alpha Αστικά Ακίνητα καλούνται σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, στις 4 ∆εκεµβρίου, προκειμένου να συζητήσουν και να αποφασίσουν για τα εξής θέματα ημερησίας διατάξεως:

1. Προσαρµογή του Καταστατικού της Εταιρείας στις διατάξεις του ν.4548/2018 σύµφωνα µε το άρθρο 183 παρ.1 του ανωτέρω νόµου.

2. Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4548/2018.

3. Ανακοίνωση εκλογής τριών µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.

4. Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου.

5. Λοιπά Θέµατα-Ανακοινώσεις.

Οπως αναφέρει στην σχετική της ανακοίνωση η εταιρεία, σε περίπτωση που κατά την αρχική (ως ανωτέρω) συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης δεν επιτευχθεί η εκ του Καταστατικού οριζόµενη απαρτία για την λήψη αποφάσεως επί των θεµάτων της Ηµερησίας ∆ιάταξης, θα συνέλθει Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 11 ∆εκεµβρίου, χωρίς να δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την επαναληπτική έκτακτη γενική συνέλευση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v