Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Στα 6,7 ευρώ η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών της Lamda Development

Με αναλογία 1,21 νέες προς 1 παλαιά μετοχή η ΑΜΚ της Lamda Development. Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ορίστηκε στα 6,70 ευρώ ανά νέα μετοχή. Πτώση 6% με το άνοιγμα. Σήμερα κατατίθεται το ενημερωτικό δελτίο. Κλείνει και το κοινοπρακτικό δάνειο.

Στα 6,7 ευρώ η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών της Lamda Development

Τους όρους διάθεσης των μετοχών για την μεγάλη αύξηση κεφαλαίου ανακοίνωσε η Lamda Development. Η τιμή διάθεσης ορίστηκε στα 6,7 ευρώ με αναλογία 1,21 νέες μετοχές για κάθε μια υφιστάμενη. Με την έναρξη της συνεδρίασης η μετοχή υποχωρεί κατά 6,4% στα 7,46 ευρώ.

Σήμερα, κατά τη διάρκεια έκτακτης γενικής συνέλευσης για αλλαγή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η διοίκηση της Lamda Development υποστήριξε πως εντός της ημέρας θα κατατεθεί το ενημερωτικό δελτίο για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου των 650 εκατ. ευρώ. Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Οδ. Αθανασίου πρόσθεσε πως είναι "θέμα ωρών" και η ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων με τις τράπεζες για την έκδοση κοινοπρακτικού δανείου ύψους 850 εκατ. ευρώ, που θα καλύψει, επίσης, την επένδυση της εταιρείας στο Ελληνικό.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση το Διοικητικό της Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του στις 21.11.2019 αποφάσισε μεταξύ άλλων τα εξής:

Αναφορικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με σκοπό την άντληση κεφαλαίων μέχρι του ποσού των €650.000.100 με καταβολή μετρητών και την έκδοση μέχρι 2.166.667.000 νέων κοινών, μετά ψήφου, ονομαστικών μετοχών με ονομαστική αξία €0,30 εκάστη και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων που αποφάσισε η από 10 Οκτωβρίου 2019 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας και σε συνέχεια σχετικής εξουσιοδότησης της Συνέλευσης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας να ορίσει την τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε την τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών στα €6,70 ανά Νέα Μετοχή.

Με βάση την Τιμή Διάθεσης, το ονομαστικό ποσό της Αύξησης θα ισούται με ποσό €29.104.482,00 και θα συγκεντρωθεί με την έκδοση 97.014.940 νέων κοινών, μετά ψήφου, ονομαστικών μετοχών με ονομαστική αξία €0,30 εκάστη. Οι έχοντες δικαίωμα προτίμησης στην Αύξηση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις αποφάσεις της Συνέλευσης, θα δικαιούνται να αποκτήσουν Νέες Μετοχές με αναλογία 1,216918965991410 Νέες Μετοχές για κάθε μία (1) παλαιά μετοχή.

Η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης και προεγγραφής και η περίοδος διαπραγμάτευσης του δικαιώματος προτίμησης στο Χ.Α. θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση εντός του προβλεπομένου από το νόμο χρονικού διαστήματος.

Η γενική συνέλευση εξέλεξε επίσης νέα επιτροπή ελέγχου ενώ επιβεβαίωσε την απώλεια της ιδιότητας του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους για τους κ.κ. Ευτύχιο Βασιλάκη και Οδυσσέα Κυριακόπουλο, διατηρώντας τους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ως μη εκτελεστικά μέλη του, ενώ κατά τα λοιπά παραμένει η υφιστάμενη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το οποίο πλέον θα περιλαμβάνει δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, ήτοι τους κ.κ. Χαρίτωνα Κυριαζή και Γεώργιο Γεράρδο.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v