Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μπαίνει στρατηγικός επενδυτής με 75 εκατ. ευρώ στη Viva 

Αποκτά περίπου το 25% της εταιρείας, μέσω αγοράς μετοχών και κάλυψης ΑΜΚ ύψους 60 εκατ. ευρώ. Σε πολλαπλάσια επίπεδα από την εισαγωγή της Diorama αποτιμάται πλέον η εταιρεία. Οι επιδόσεις του 2018 και τα σχέδια επέκτασης. 

Μπαίνει στρατηγικός επενδυτής με 75 εκατ. ευρώ στη Viva 

Ένα deal που θα της παράσχει τα απαραίτητα κεφάλαια για να προχωρήσει σε επιθετική ανάπτυξη εργασιών στις ευρωπαϊκές αγορές έχει στα σκαριά η Viva Wallet καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, οι μέτοχοί της έχουν συμφωνήσει με ξένο όμιλο, προκειμένου ο τελευταίος να εισέλθει στη μητρική εταιρεία του ομίλου ως στρατηγικός επενδυτής. 

Η συμφωνία προβλέπει ότι ο επενδυτής θα αγοράσει, αναλογικά, από τους υφιστάμενους μετόχους ένα μικρό ποσοστό, καταβάλλοντας τίμημα 15 εκατ. ευρώ. Εν συνεχεία, θα καλύψει εξ ολοκλήρου μία ή δύο αυξήσεις κεφαλαίου, αθροιστικού ύψους 60 εκατ. ευρώ. Με τον τρόπο αυτό θα αποκτήσει περίπου το 25% της Viva Wallet Συμμετοχών.  

Αυτό σημαίνει ότι η μητρική του ομίλου θα αποτιμηθεί σε επίπεδα υψηλότερα των 300 εκατ. ευρώ, επίπεδα πολλαπλάσια από αυτά στα οποία εισήλθαν ως μέτοχοι μειοψηφίας ο όμιλος Λάτση και εν συνεχεία το private equity fund Diorama.  

Η γενική συνέλευση που θα αποφασίσει την πρώτη αύξηση κεφαλαίου, ύψους περίπου 30 εκατ. ευρώ, αναμένεται να συγκληθεί περί τα τέλη Ιανουαρίου, ενώ μέχρι τις αρχές Μαρτίου εκτιμάται ότι θα έχουν μπει στην εταιρεία τα 60 εκατ. ευρώ.

Τα νέα κεφάλαια θα χρηματοδοτήσουν την περαιτέρω επέκταση του ομίλου σε μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές καθώς και την απόκτηση της Praxia, εφόσον δεν ευοδωθούν οι αποκλειστικές διαπραγματεύσεις της Altas με την Παγκρήτια. 

Ο σχεδιασμός ανάπτυξης εδράζεται σε σημαντικό βαθμό στη Viva Υπηρεσίες Πληρωμών. Ειδικότερα προβλέπεται να προχωρήσει σε ίδρυση υποκαταστημάτων σε Ιταλία, Πορτογαλία, Γαλλία, Πολωνία, Γερμανία, Ολλανδία, Ισπανία και άλλες χώρες. Επίσης, θα αποκτηθεί άδεια εκκαθάρισης συναλλαγών από τις American Express, China Union Pay, Bancontact και JCB για την ενίσχυση του χαρτοφυλακίου των σχημάτων. 

Τέλος, θα επιχειρηθεί μετάβαση στην πλατφόρμα cloud της Microsoft Dynamics 365 για πωλήσεις, εξυπηρέτηση πελατών, μάρκετινγκ και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες καθώς και ανάπτυξη νέου μηχανισμού πωλήσεων, απευθυνόμενο στις κατηγορίες των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε κάθε χώρα.

Τα μεγέθη της χρήσης 2018 

Το 2018 ο όμιλος Viva πέτυχε σημαντική ανάπτυξη, διατηρώντας και επεκτείνοντας τη μεγάλη πελατειακή βάση, που κέρδισε το 2017. Τα ενοποιημένα έσοδα ανήλθαν σε 25 εκατ. ευρώ, έναντι 20,5 εκατ. ευρώ το 2017 και τα EBITDA σε 3,7 εκατ. ευρώ από 1,3 εκατ. ευρώ.  Τα προ φόρων κέρδη διαμορφώθηκαν στα 2 εκατ. ευρώ από 182 χιλ. ευρώ την αμέσως προηγούμενη χρήση, ενώ η μητρική κατέγραψε ζημιές 1,04 εκατ. ευρώ. 

Ο όμιλος εμφάνισε στο τέλος του 2018 ταμειακά διαθέσιμα 42 εκατ. ευρώ, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων αποτελούν καταθέσεις πελατών, εξού και εμφανίζει λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 40,6 εκατ. ευρώ. 

Τα ίδια κεφάλαια, σε επίπεδο ομίλου, ανήλθαν στα 13,5 εκατ. ευρώ, ως αποτέλεσμα και της εισροής κεφαλαίων 10 εκατ. ευρώ από την Diorama (5 εκατ. ευρώ μπήκαν μέσω ΑΜΚ και άλλα 5 εκατ. ευρώ μέσω Μετατρέψιμου Ομολογιακού, που λήγει τον Απρίλιο του 2020). Από τα παραπάνω κεφάλαια τα 5 εκατ. ευρώ χρησιμοποιήθηκαν για κάλυψη από τη μητρική Viva Wallet ισόποσης αύξησης κεφαλαίου της Viva Υπηρεσίες Πληρωμών.  

Το συγκριτικό πλεονέκτημα της Viva Υπηρεσίες Πληρωμών 

Το 2018 αποτέλεσε έτος-σταθμό για τη Viva Υπηρεσίες Πληρωμών καθώς μετατράπηκε από μεταπωλητής υπηρεσιών εκκαθάρισης καρτών τρίτων (payment facilitator) σε επισήμως αδειοδοτημένη εταιρεία για την αποδοχή κι εκκαθάριση καρτών από τα καρτικά σχήματα Mastercard και VISA, σε απευθείας σύνδεση μαζί τους, αποκτώντας σημαντικό αριθμό νέων εμπόρων.

Αυτό σηματοδότησε μια νέα οργανωτική δομή, με χρήση outsourcing για υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών και πωλήσεων. Η νέα δομή προσφέρει, σύμφωνα με τη διοίκηση του ομίλου, υψηλή επεκτασιμότητα, αποδοτικότητα κόστους, πολυγλωσσική ικανότητα και γρήγορη ανάπτυξη σε πολλές χώρες.

Η αλλαγή αυτή συνοδεύτηκε από τη συνολική ανάπτυξη των υποδομών πληρωμών και την άμεση διασύνδεση με τα σχήματα καρτών, γεγονός που απέφερε σημαντική εξοικονόμηση στα συνολικά διατραπεζικά κόστη. Παράλληλα, η εταιρεία έγινε εξουσιοδοτημένος εκδότης καρτών από τη MasterCard και τη Visa, γεγονός που σηματοδότησε την είσοδό της στον τομέα των Εταιρικών Καρτών "Business Cards".

Η δραστηριοποίηση στον τομέα των πληρωμών και των καρτών (Acquiring και Issuing) επέτρεψε στην εταιρεία να σχεδιάσει, να αναπτύξει και να προσφέρει νέα καινοτόμα χρηματοοικονομικά προϊόντα. Για παράδειγμα, το 2018, η εταιρεία ήταν ο μοναδικός Ευρωπαίος πάροχος πληρωμών που προσέφερε πακέτο τιμολόγησης Acquiring 0%, όταν η απόκτηση συνδυάζεται με τη χρήση μιας εταιρικής χρεωστικής κάρτας. Επιπλέον, η ενεργοποίηση της άδειας εκκαθάρισης συναλλαγών (Acquiring) έφερε χαμηλότερες χρεώσεις για τους πελάτες της.   

Τέλος, η Viva Υπηρεσίες Πληρωμών ολοκλήρωσε επιτυχώς την πρώτη φάση εγκατάστασης στις αγορές του Ηνωμένου Βασιλείου, του Βελγίου, της Ρουμανίας και της Κύπρου, στήνοντας τοπικά γραφεία και  αποκτώντας τοπικούς κωδικούς IBAN (Κωδικοί Ταξινόμησης για το Ηνωμένο Βασίλειο) που αφορούν τους Λογαριασμούς Πληρωμών. Αυτό της επέτρεψε να εδραιώσει τα προϊόντα της στις τοπικές αγορές, μέσω χρήσης τοπικών κωδικών IBAN, της συνδεσιμότητας με τοπικά συστήματα πληρωμών και χρήση τοπικών καρτών. 

Στο Ηνωμένο Βασίλειο ιδρύθηκε  μια νέα θυγατρική (Viva Wallet Com Ltd),  η οποία θα υποβάλει αίτηση για άδεια τραπεζικών εργασιών. 

Όσον αφορά τη θυγατρική εταιρεία Viva Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες, συνέχισε την εμπορία και διανομή τερματικών POS και των αντίστοιχων Viva καρτών για τον Όμιλο, ενώ στον κλάδο των εισιτηρίων, η Viva Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες συνέχισε την επέκτασή της ως εκ των κορυφαίων παρόχων υπηρεσιών έκδοσης εισιτηρίων σε όλα τα σημαντικά εγχώρια αθλητικά και πολιτιστικά θεάματα.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v