Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Audiovisual: Ολοκληρώθηκε η συγχώνευση δύο θυγατρικών

Συγχωνεύονται με τη μητρική οι εταιρίες "Ελληνικά Ψυχαγωγικά Πάρκα Ανώνυμη Εταιρεία" και "Ιντερνάσιοναλ Γκέιμινγκ και Εντερτέινμεντ Ανώνυμη Εταιρεία Ψυχαγωγίας και Διασκέδασης".

Audiovisual: Ολοκληρώθηκε η συγχώνευση δύο θυγατρικών

Την 31η Δεκεμβρίου 2019 ολοκληρώθηκε η διαδικασία συγχώνευσης δια απορρόφησης της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και της εταιρείας με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ», οι οποίες συνιστούν 100% θυγατρικές της Εταιρείας και δεν θα προκύψουν νέες μετοχές, από την Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 4601/2019 και 4172/2013.

Η με αριθμό πρωτοκόλλου 136370/31.12.2019 απόφαση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΑΔΑ: Ψ9Π046ΜΤΛΡ-Ρ00), με την οποία εγκρίθηκε η ως άνω συγχώνευση, καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. µε Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2037796.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v