Νηρεύς: Στις 31/1 η Γενική Συνέλευση για την απόσχιση κλάδου

Τη διάσπαση της Νηρέας δι’ απόσχισης κλάδου με σύσταση νέας εταιρείας, καλείται να αποφασίσει μεταξύ άλλων η ΓΣ της 31ης Ιανουαρίου.

Νηρεύς: Στις 31/1 η Γενική Συνέλευση για την απόσχιση κλάδου

Έκτακτη γενική συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Νηρέας την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2020, στις 10 το πρωί, με βασικό ζήτημα την διάσπαση δι' απόσχιση κλάδου με σύσταση νέας εταιρείας. 

Αναλυτικά, όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε η εταιρεία, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1 Υποβολή και έγκριση: α) του από 09.12.2019 Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης της ανώνυμης εταιρείας «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δι’ απόσχισης κλάδου με σύσταση νέας εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 57 παρ. 3 του Νόμου 4601/2019 καθώς και τις διατάξεις του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύουν, β) της επεξηγηματικής εκθέσεως του Δ.Σ. επί του ως άνω Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης και γ) της έκθεσης των ορκωτών ελεγκτών, η οποία περιλαμβάνει την αποτίμηση του κλάδου κατ’ άρθρο 17 του Ν. 4548/2018 και την εξέταση των όρων του Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης κατ’ άρθρο 10 του Ν. 4601/2019.

2. Έγκριση της διάσπασης Εταιρείας δι’ απόσχισης κλάδου με σύσταση νέας εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 57 παρ. 3 του Νόμου 4601/2019 καθώς και τις διατάξεις του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύουν,

3. Ορισμός εκπροσώπου της Εταιρείας για την υπογραφή ενώπιον συμβολαιογράφου της πράξης σύμβασης διάσπασης και σύστασης της νέας ανώνυμης εταιρείας.

4. Αναθεώρηση της πολιτικής αποδοχών της Εταιρείας .

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας κατά την 31/01/2020 καλούνται οι μέτοχοι σε Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 06/02/2020, χωρίς νέα Πρόσκληση και με τα ίδια Θέματα Ημερήσιας Διάταξης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v