Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Dionic: Δεν ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις με τράπεζες

"Δεν ολοκληρώθηκε έως την 31.12.2019 η διαπραγμάτευση με τις Τράπεζες Εθνική και AlphaBank για την ρύθμιση του τραπεζικού δανεισμού της Εταιρείας με στόχο την διαγραφή τόκων υπερημερίας και κεφαλαίου η οποία θα είχε θετική επίδραση επί των ιδίων κεφαλαίων", σημειώνει η Dionic.

Dionic: Δεν ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις με τράπεζες

Η Διοίκηση της Dionic ΑΕΒΕ ανακοινώνει κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς  και σε συνέχεια της Ανακοίνωσης της στο ΧΑ με ημερομηνία 30/09/2019 ότι:

α) δεν ολοκληρώθηκε έως την 31.12.2019 όπως αρχικώς είχε εκτιμηθεί η διαπραγμάτευση με τις Τράπεζες Εθνική και AlphaBank για την ρύθμιση του τραπεζικού δανεισμού της Εταιρείας με στόχο την διαγραφή τόκων υπερημερίας και κεφαλαίου η οποία θα είχε θετική επίδραση επί των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας και εκτιμά ότι ενδέχεται αυτή να έχει ολοκληρωθεί έως την 30.06.2020,

β) ως εκ τούτου τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας παραμένουν αρνητικά.

Σε περίπτωση όπου η εν λόγω διαπραγμάτευση δεν έχει ολοκληρωθεί έως την 30.06.2020 και τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας παραμένουν έως τότε αρνητικά το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα συγκαλέσει Γενική Συνέλευση των Μετόχων σύμφωνα με το άρθρο 119 παρ. 4 του ν. 4548/18 προκειμένου να ληφθούν οι ενδεδειγμένες αποφάσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v