Νεώριον: Στις 19/3 η συνέχεια της ΓΣ για τη μεταβίβαση των μετοχών

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την εξυγίανση της Εταιρείας.

Νεώριον: Στις 19/3 η συνέχεια της ΓΣ για τη μεταβίβαση των μετοχών

H Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Νεώριον που έλαβε χώρα την 12η Μαρτίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ. με ποσοστό απαρτίας 57,47% επί του συνόλου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με παριστάμενους και εκπροσωπούμενους μετόχους ανερχόμενους σε 14, αποφασίστηκε ομόφωνα η εξυγίανση της Εταιρείας με την διαδικασία του άρθρου 106 παρ. β ή παρ. β, δ του Πτωχευτικού Κώδικα.

Για τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης επί της Μεταβίβασης των μετοχών της εταιρείας ΝΕΩΡΙΟΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, αποφασίζεται ομόφωνα να διακοπεί η Γενική Συνέλευση των Μετόχων για την Πέμπτη 19.03.2020 και ώρα 13:00΄στον ίδιο χώρο, χωρίς νέα πρόσκληση, προκειμένου να προσκομιστούν τότε στοιχεία σχετικά με την συγκεκριμένη πρόταση του επενδυτή, της εταιρείας ONEXS.A., καθώς και τη διαδικασία εξυγίανσης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v