Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

MLS: Παράταση ενός επιπλέον έτους στην λήξη ομολόγου

Η νέα μετά την ετήσια παράταση ημερομηνία λήξης, είναι η 11.07.2021.

MLS: Παράταση ενός επιπλέον έτους στην λήξη ομολόγου

Η MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε ανακοινώνει σε σχέση με το Εταιρικό Ομόλογο της εταιρίας που αφορά 400 κοινές ονομαστικές άυλες Εταιρικές Ομολογίες, ονομαστικής αξίας 10.000 ευρώ έκαστη, έκδοσης 11.07.2016 και λήξης την 11-07-2020, το οποίο διαπραγματεύεται στην Κατηγορία Ομολογιών της Εναλλακτικής Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, καθ' εφαρμογή των προβλεπομένων στο άρθρο 7.2 του Προγράμματος Έκδοσης του ως άνω Εταιρικού Ομολόγου, την παράταση της ημερομηνίας λήξης για ένα (1) επιπλέον έτος.

Η νέα μετά την ετήσια παράταση ημερομηνία λήξης, είναι η 11.07.2021.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v