Μεγαλώνουν οι… φουρτούνες στην ΑΝΕΚ

Ισχνή καθαρή θέση, μετά και τη μερική μετατροπή του ΜΟΔ, ληξιπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις 258 εκατ. ευρώ, χαμηλά επίπεδα ρευστότητας και κάθετη μείωση της κίνησης λόγω Covid-19. Οι ενέργειες της διοίκησης και η στάση των τραπεζών.

Μεγαλώνουν οι… φουρτούνες στην ΑΝΕΚ

Θεριεύουν οι... φουρτούνες τις οποίες καλείται να αντιμετωπίσει η ΑΝΕΚ καθώς στα ήδη γνωστά προβλήματα «ισχνής» καθαρής θέσης, υψηλών ληξιπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων και χαμηλής ρευστότητας, προστίθενται οι ασύμμετρες συνέπειες της πανδημίας της Covid-19.

Η εισηγμένη ακτοπλοϊκή έκλεισε το 2019 με αρνητικά ίδια κεφάλαια 5,4 εκατ. ευρώ σε εταιρικό επίπεδο. Στις 22 Ιανουάριου, όμως, της φετινής χρονιάς, οι κάτοχοι του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου (Μ.Ο.Δ.) υπέβαλαν δηλώσεις άσκησης -μερικής- μετατροπής.

Όταν συντελεστούν όλες οι διαδικαστικές προϋποθέσεις για την άσκηση του δικαιώματος μετατροπής των εν λόγω ομολογιών, θα επέλθει, όπως έχει ανακοινώσει η εισηγμένη, αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των 10,8 εκατ. ευρώ. Η σχετική διαδικασία δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Εφόσον αυτό συμβεί γρήγορα, η καθαρή θέση της μητρικής του ομίλου θα επανέλθει σε θετικό επίπεδο (σ.σ. περίπου 5,4 εκατ. ευρώ).

Μετά την ολοκλήρωση της ΑΜΚ, συνεπεία της μετατροπής, οι πιστωτές της AΝEΚ θα ελέγχουν, αθροιστικά, πάνω από το 33,4% του μετοχικού της κεφαλαίου από 24,18% σήμερα (σ.σ. πρόκειται για το ποσοστό της Πειραιώς). Με δεδομένο, όμως, ότι δεν ενεργούν από κοινού και συντονισμένα, δεν προκύπτει υποχρέωση δημόσιας προσφοράς.

Αντίθετα, το ποσοστό της «ΒΑΡΜΙΝ ΑΕΒΕ», εταιρείας συμφερόντων της Αμαλίας Αναστασίας Βαρδινογιάννη, θα μειωθεί, ως αποτέλεσμα απίσχνασης, σε χαμηλότερα επίπεδα από τα σημερινά (26,52%).

Πρόκειται, ίσως, για το μοναδικό καλό νέο στην τρέχουσα συγκυρία. Αφενός, θα τονωθούν, έστω και με 10,8 εκατ. ευρώ, τα ίδια κεφάλαια της εισηγμένης με ισόποση μείωση υποχρεώσεων, αφετέρου, οι πιστωτές της αποκτούν έναν ακόμη παράγοντα πίεσης για να διευκολύνουν την AΝEΚ να μείνει όρθια, εν μέσω των σημαντικών συνεπειών της πανδημίας.

Ήδη, Πειραιώς, Alpha, Τράπεζα Αττικής και η Cross Ocean, η οποία αγόρασε δάνεια της ΑΝΕK από την Εθνική Τράπεζα, «πάγωσαν» οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια, που θα αποσκοπούσε σε αλλαγή του Δ.Σ. και διορισμό νέας διοίκησης. Το αν και πώς θα συνδράμουν περαιτέρω την AΝEΚ θα εξαρτηθεί από τις εξελίξεις στο μέτωπο άρσης των περιορισμών, την πορεία της τουριστικής κίνησης και την περαιτέρω κλιμάκωση των μέτρων κρατικής στήριξης.

Η διοίκηση της ΑΝΕK εκτιμά ότι η επίπτωση από την πανδημία στη δραστηριότητα του ομίλου θα είναι σημαντική τουλάχιστον για το β’ τρίμηνο του 2020 (από Απρίλιο έως Ιούνιο). Οι αυστηροί περιορισμοί στη μετακίνηση επιβατών προς και από την Ιταλία και τα νησιά θα επιφέρουν κάθετη πτώση στην επιβατική κίνηση, τόσο στις γραμμές της Αδριατικής όσο και στην ακτοπλοΐα, για όσο διάστημα διαρκέσουν.

Απώλεια εσόδων 5 εκατ. ευρώ τον Απρίλιο

Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι με βάση τα έως τώρα μερικά απολογιστικά δεδομένα του Απριλίου 2020, σε όλες τις γραμμές που δραστηριοποιείται ο όμιλος, η μείωση στην κίνηση των επιβατών και των Ι.Χ. προσεγγίζει το 100%, ενώ στην κίνηση των φορτηγών υπερβαίνει το 35%. Ως εκ τούτου, η απώλεια των εσόδων για τον μήνα Απρίλιο εκτιμάται σε περίπου 5 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο, τα κυβερνητικά μέτρα ενίσχυσης των επιχειρήσεων του κλάδου και η σημαντική πτώση των τιμών των καυσίμων αναμένεται, σύμφωνα με τη διοίκηση της AΝEΚ, να περιορίσουν, ως ένα βαθμό, τις επιπτώσεις της πανδημίας στην επιχειρηματική δραστηριότητα, στα λειτουργικά αποτελέσματα και στη χρηματοοικονομική κατάσταση του ομίλου.

Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι στις 31.03.2020 οι τιμές των καυσίμων είχαν υποχωρήσει κατά 50% σε σχέση με την 1η Ιανουαρίου, ενώ κατά την ημερομηνία σύνταξης της έκθεσης διοίκησης, η μείωση προσεγγίζει το 70%.

Απόσυρση πλοίων, αναστολή συμβάσεων και ανασχεδιασμός δρομολογίων

Οι στρατηγικοί στόχοι της διοίκησης για το 2020 είναι ο περιορισμός των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας, στον μικρότερο δυνατό βαθμό, η αντιστάθμισή τους στη χρηματοοικονομική κατάσταση, καθώς και η διασφάλιση της απαραίτητης ρευστότητας για την ομαλή συνέχιση της λειτουργικής δραστηριότητας.

Οι αυστηροί ταξιδιωτικοί περιορισμοί οδήγησαν, ήδη, σε απόσυρση ενός πλοίου από τις γραμμές της Αδριατικής, σε ανασχεδιασμό δρομολογίων, τόσο στην Αδριατική όσο και στις γραμμές του Αιγαίου και σε αναστολή συμβάσεων εργασίας για μέρος του διοικητικού προσωπικού, με στόχο τη μείωση του λειτουργικού κόστους.

Παράλληλα, ο όμιλος έχει υιοθετήσει ή θα υιοθετήσει όλα τα κυβερνητικά μέτρα, που μπορεί να ενισχύσουν τη ρευστότητά του (αναστολή συμβάσεων εργασίας, παράταση πληρωμής φόρων και εισφορών, ειδικευμένη χρηματοδότηση, αντικαταστάσεις εισιτηρίων κ.λπ.).

Ταμείο 8,5 εκατ. ευρώ, ληξιπρόθεσμα δάνεια 258 εκατ. ευρώ

Τα ταμειακά διαθέσιμα του ομίλου στις 31.12.2019 ανέρχονται σε 8,5 εκατ. ευρώ, ενώ για την αποφυγή του ενδεχόμενου έλλειψης επαρκούς ρευστότητας, η διοίκηση της AΝEΚ αναφέρει πως «φροντίζει ώστε να υπάρχουν πάντα διαθέσιμες τραπεζικές πιστώσεις για την κάλυψη έκτακτων αναγκών σε περιόδους χαμηλής ρευστότητας».

Ωστόσο, ο όμιλος βαρύνεται από βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις 258,7 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2019, οι οποίες έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες πριν από έναν χρόνο. Επιπρόσθετα, υπάρχουν υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων πλοίων, ύψους 10,7 εκατ. ευρώ.

Οι παραπάνω ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις, το αρνητικό κεφάλαιο κίνησης (261 εκατ. ευρώ σε εταιρικό επίπεδο), σε συνδυασμό με την επίπτωση που αναμένεται να έχει στα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα η κρίση της πανδημίας υποδηλώνουν, σύμφωνα με τους ορκωτούς, την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας, η οποία ενδεχομένως θα εγείρει σημαντική αμφιβολία σχετικά με τη δυνατότητα της εταιρείας και του ομίλου να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους.

Χρήστος Κίτσιος [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v