Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

«Πονοκέφαλος» στην CNL Capital λόγω MLS

Σε κατάσταση επαγρύπνησης βρίσκεται η CNL Capital μετά τις τελευταίες εξελίξεις στη βορειοελλαδίτικη εταιρεία. Η δανειακή έκθεσή της στην MLS, το ομόλογο και οι υπάρχουσες εξασφαλίσεις.

«Πονοκέφαλος» στην CNL Capital λόγω MLS

Σε κατάσταση «πλήρους επαγρύπνησης» βρίσκεται η διοίκηση της CNL Capital, λόγω των τελευταίων εξελίξεων στην MLS, όπου μετά από σχετικό πόρισμα της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανέστειλε τη διαπραγμάτευση της μετοχής και των ομολόγων της βορειοελλαδίτικης εταιρείας προκειμένου να προβεί σε δικούς της ελέγχους σχετικά με την αξιοπιστία των λογιστικών της καταστάσεων.

Ο λόγος της ανησυχίας έγκειται στο ότι η ΜLS: α) Συγκαταλέγεται στους «καλούς πελάτες» της CNL Capital, αντικείμενο δραστηριότητας της οποίας είναι ο ομολογιακός δανεισμός ελληνικών επιχειρήσεων β) Έχει προκαλέσει ανησυχίες στην ευρύτερη επενδυτική κοινότητα, σχετικά με το κατά πόσο θα μπορέσει σε μακροπρόθεσμη βάση να ανταποκριθεί πλήρως στις υποχρεώσεις της (επί του παρόντος πάντως, η ΜLS δεν έχει ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις).

Ειδικότερα, η CNL Capital (με συνολικό ενεργητικό λίγο υψηλότερο από τα δέκα εκατ. ευρώ) με βάση τα στοιχεία των ετήσιων λογιστικών καταστάσεων της για το έτος 2019:

Είχε δανείσει την MLS το ποσό του ενός εκατ. ευρώ (υπόλοιπο 31/12/2019 825 χιλ. ευρώ). Το ομολογιακό αυτό δάνειο λήγει στις 20 Μαΐου και έναντι αυτού έχουν ληφθεί εγγυήσεις για το 130% του ποσού (εκχώρηση απαιτήσεων πελατών, ενεχυριασμένος λογαριασμός εκδότη).

Διέθετε τμήμα του εισηγμένου στο ΧΑ ομολογιακού δανείου της ΜLS (ύψους 50 χιλ. ευρώ) που αρχικά η λήξη του ήταν προγραμματισμένη για την 13η Ιουλίου του 2020, αλλά παρατάθηκε για ένα έτος. Για το ποσό αυτό δεν υπάρχει εγγύηση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v