Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΧΑΕ: Επιστροφή κεφαλαίου €0,09/μετοχή ενέκρινε η ΓΣ

Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν νόμιμα μέτοχοι εκπροσωπούντες 25.782.942 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι το 42,7% επί συνόλου 60.348.000 κοινών ονομαστικών μετοχών.

ΕΧΑΕ: Επιστροφή κεφαλαίου €0,09/μετοχή ενέκρινε η ΓΣ

Η ΕΧΑΕ ανακοινώνει ότι την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2020 και ώρα 18:00 πραγματοποιήθηκε από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης η Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν νόμιμα μέτοχοι εκπροσωπούντες 25.782.942 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι το 42,7% επί συνόλου 60.348.000 κοινών ονομαστικών μετοχών.

Στη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι συζήτησαν και ενέκριναν (Υπέρ: 25.782.892 μετοχές, Κατά 0, Αποχή: 50 μετοχές), τη μείωση του μετοχικού κατά ποσό Ευρώ 5.431.320 με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,09 ευρώ και καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους μετόχους.

Περαιτέρω οι μέτοχοι αποφάσισαν την τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, την ενσωμάτωση της τροποποίησης στο Καταστατικό και την υποβολή του, κατά νόμο, στην αρμόδια Αρχή.

Επίσης, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου να ορίσει την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος από τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, την ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων και την ημερομηνία πληρωμής της επιστροφής κεφαλαίου καθώς και να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να ληφθούν οι απαιτούμενες εγκρίσεις από τις αρμόδιες αρχές και να ενεργήσει τα δέοντα για την καταβολή του προερχόμενου από την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου ποσού στους μετόχους της Εταιρείας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v