Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΛΒΕ Ενδυμάτων: Περιορισμένες οι επιπτώσεις από την πανδημία

Αύξηση κύκλου εργασιών στη μητρική εταιρεία και αρνητικό επηρεασμό των εμπορικών καταστημάτων λόγω της πανδημίας βλέπει για φέτος η διοίκηση της ΕΛΒΕ Ενδυμάτων. Ανοδικές οι οικονομικές του 2019 με θετικό καθαρό ταμείο στα 4,75 εκατ. ευρώ.

ΕΛΒΕ Ενδυμάτων: Περιορισμένες οι επιπτώσεις από την πανδημία

Σημαντική βελτίωση οικονομικών επιδόσεων σημείωσε το 2019 η ΕΛΒΕ Ενδυμάτων, καθώς:

  • Ο κύκλος εργασιών της αυξήθηκε από τα 24,5 στα 27,8 εκατ. ευρώ.
  • Το EBITDA διαμορφώθηκε στα 3,09 εκατ. από 1,77 εκατ. ευρώ.
  • Τα καθαρά κέρδη μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας ανέβηκαν από τα 500 στα 888 χιλ. ευρώ.
  • Οι ελεύθερες ταμειακές ροές του 2019 ήταν σαφώς θετικές (στα 3,4 εκατ. ευρώ).
  • Τα ίδια κεφάλαια έκλεισαν την 31η Δεκεμβρίου του 2019 στα 16,74 εκατ. ευρώ, ενώ ο εισηγμένος Όμιλος διέθετε θετικό καθαρό ταμείο ύψους 4,75 εκατ. ευρώ.

Σχετικά με την πανδημία covid-19 και τις φετινές προοπτικές της ΕΛΒΕ Ενδυμάτων, η διοίκησή της σημειώνει:

«Σύμφωνα, με τις τελευταίες εξελίξεις εκτιμάται ότι αναφορικά με την μητρική εταιρεία δεν αναμένεται να επηρεασθεί σημαντικά από την κρίση που έχει προκληθεί λόγω του αντικειμένου των δραστηριοτήτων της ενώ η θυγατρική εταιρεία αναμένεται να δεχθεί πιέσεις λόγω κλεισίματος των καταστημάτων λιανικής πώλησης για δύο μήνες περίπου.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η θυγατρική εταιρεία στο διάστημα των πέντε πρώτων μηνών του 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης χρήσης παρουσίασε μείωση των πωλήσεων της σε ποσοστό 8% περίπου. Συνεπώς η ζήτηση των προϊόντων και κατ’ επέκταση ο τζίρος και τα αποτελέσματα του Ομίλου, εκτιμάται ότι θα επηρεαστούν , όχι όμως σημαντικά , από την κρίση που έχει προκληθεί.

Σημειώνεται, ότι η πανδημία είναι σε εξέλιξη, οι εκτιμήσεις αυτές στηρίζονται στα έως τώρα δεδομένα και πληροφόρηση και ο βαθμός αβεβαιότητας τους είναι υψηλός.

Η παρούσα επιδημία έχει δημιουργήσει ένα ιδιαίτερα αβέβαιο περιβάλλον επηρεάζοντας σημαντικά τις καταναλωτικές συνήθειες και ως εκ τούτου είναι δύσκολο να προβλεφθεί ποσοτικά πώς αυτό θα επηρεάσει τα μεγέθη του Ομίλου. Παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις, ο Όμιλος θα προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να διασφαλίσει την ασφάλεια των εργαζομένων της και την απρόσκοπτη λειτουργία του.

Σε επίπεδο Εταιρίας αναμένεται αύξηση κύκλου εργασιών για το 2020, διότι η εταιρία έχει κλείσει σημαντικές συμφωνίες με την εταιρία Deutsche Bahn AG (γερμανικοί σιδηρόδρομοι) και με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για παραδόσεις στολών που αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί εντός του 2020».

ΥΓ: Η διοίκηση θα προτείνει στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων τη μη διανομή μερίσματος, ωστόσο δείχνει πιθανό ότι θα επαναλάβει την πρακτική των τελευταίων ετών για επιστροφή κεφαλαίου προς τους μετόχους.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v