Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Intracom: Στις 24 Ιουλίου η ΓΣ για αγορά ιδίων μετοχών

Την αγορά ιδίων μετοχών και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την υλοποίηση της απόφασης και την τήρηση των σχετικών νόμιμων διατυπώσεων καλείται να εγκρίνει η ΓΣ.

Intracom: Στις 24 Ιουλίου η ΓΣ για αγορά ιδίων μετοχών

Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Intracom την Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2020 και ώρα 11.00 π.μ. στο Β’ κτιριακό συγκρότημα της Εταιρείας στην Παιανία Αττικής (19o χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, κτίριο Β7, Αμφιθέατρο).

Αναλυτικά τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 1/1/2019- 31/12/2019, όπου περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις κατά ΔΠΧΑ, μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή

2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 1/1/2019-31/12/2019, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018

3. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, εταιρικών και ενοποιημένων, της εταιρικής χρήσης 1/1/2020 – 31/12/2020 και την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού και ορισμός της αμοιβής της

4. Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2019 – 31/12/2019, καθορισμός αμοιβών και αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση 1/1/2020 – 31/12/2020 και προέγκριση καταβολής αυτών για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018

5. Παροχή άδειας, κατ’ άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διοίκηση των θυγατρικών και των συνδεδεμένων εταιρειών της Εταιρείας 2

6. Λήψη απόφασης για την, κατ΄ άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, αγορά ιδίων μετοχών και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την υλοποίηση της απόφασης και την τήρηση των σχετικών νόμιμων διατυπώσεων

7. Διάφορες Ανακοινώσεις

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v