Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Titan Cement: «Ναι» στην πρόταση πρόωρης εξαγοράς είπαν κάτοχοι ομολόγων αξίας 109 εκατ.

Μετά την ολοκλήρωση της Πρότασης Εξαγοράς, το υπόλοιπο των Υφιστάμενων Ομολογιών θα ανέρχεται στο συνολικό ποσό των €178.458.000.

Titan Cement: «Ναι» στην πρόταση πρόωρης εξαγοράς είπαν κάτοχοι ομολόγων αξίας 109 εκατ.

Η Titan Global Finance Plc, θυγατρική της Titan Cement International S.A., ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της πρότασης, η οποία ανακοινώθηκε στις 29 Ιουνίου 2020, προς τους κατόχους των ανεξόφλητων εγγυημένων ομολογιών της με επιτόκιο 3,5% και λήξη το 2021, προκειμένου να προσφέρουν τις Ομολογίες τους προς εξαγορά από τον Προσφέροντα έναντι μετρητών.

Η εξαγορά των Υφιστάμενων Ομολογιών από τον Προσφέροντα εξαρτάτο από την εκπλήρωση ενός όρου χρηματοδότησης, ήτοι της επιτυχούς έκδοσης και προσφοράς νέων ομολογιών σε ευρώ, με την ανεπιφύλακτη και ανέκκλητη εγγύηση της Εταιρίας και της ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ, για όσο διάστημα η τελευταία παραμένει εγγυήτρια των Ομολογιών, σύμφωνα με τους όρους της εγγύησης. Ο Προσφέρων ανακοινώνει ότι ο συγκεκριμένος όρος χρηματοδότησης που αναφέρεται στο Πληροφοριακό Δελτίο της Πρότασης Εξαγοράς αναμένεται να εκπληρωθεί.

Υφιστάμενες Ομολογίες συνολικού ποσού ύψους €109.342.000 διατέθηκαν εγκύρως και δεν αποσύρθηκαν εγκύρως σύμφωνα με την Πρόταση Εξαγοράς. Ο Προσφέρων αποφάσισε ότι θα αποδεχθεί όλες τις κατά τα ως άνω εγκύρως διατεθείσες Υφιστάμενες Ομολογίες προς εξαγορά.

Μετά την ολοκλήρωση της Πρότασης Εξαγοράς, το υπόλοιπο των Υφιστάμενων Ομολογιών θα ανέρχεται στο συνολικό ποσό των €178.458.000.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v