ΕΛΤΟΝ: Υπεγράφη ομολογιακό δάνειο ύψους 3 εκατ. ευρώ

Το ομολογιακό διάρκειας πέντε ετών καλύφθηκε από την EUROBANK.

ΕΛΤΟΝ: Υπεγράφη ομολογιακό δάνειο ύψους 3 εκατ. ευρώ

Η Διοίκηση της Εταιρείας ΕΛΤΟΝ ΑΒΕΕ σε συνέχεια της από 25/08/2020 σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, ανακοινώνει ότι την Τρίτη 08/09/2020 υπογράφηκε Σύμβαση Κάλυψης Κοινού Ομολογιακού Δανείου σύμφωνα με τα άρθρα 59-74 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 14 του Ν. 3156/2003, όπως ισχύουν, ύψους 3.000.000 Ευρώ και διάρκειας πέντε ετών με κάλυψη αυτού από την Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Διαχειριστής πληρωμών και Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων ορίσθηκε η «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Το προϊόν του εν λόγω μη εμπραγμάτως ασφαλισμένου Κοινού Ομολογιακού Δανείου θα χρησιμοποιηθεί από την Εταιρεία για την κάλυψη των αναγκών της σε κεφάλαια κίνησης λόγω των αυξημένων αναγκών ρευστότητας της επιχείρησης που προκύπτουν συνεπεία της επιδημικής κρίσης COVID-19.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v