Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Παπουτσάνης: Στο 46,83% μειώθηκε το ποσοστό της Bolelli CO.

Η Bolelli CO. Limited ελέγχει μέσω της θυγατρικής της Raguso Limited 11.764.191 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 46,83% επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Παπουτσάνης: Στο 46,83% μειώθηκε το ποσοστό της Bolelli CO.

Η εταιρεία ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ  ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σύμφωνα με την από 21.10.2020 TR1 γνωστοποίηση του νόμου 3556/2007 που απέστειλε στην Εταιρεία η κυπριακή εταιρεία Bolelli CO. Limited, για ίδιο λογαριασμό και για λογαριασμό της θυγαρικής της κυπριακής εταιρείας Raguso Limited δυνάμει του άρθρου 13 του ν. 3556/2007 το ποσοστό συμμετοχής της δεύτερης εξ αυτων στην Εταιρεία μεταβλήθηκε κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 3% και κατήθλθε του 50% του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Κατόπιν αυτών, η Bolelli CO. Limited ελέγχει μέσω της θυγατρικής της Raguso Limited 11.764.191 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 46,83% επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Σύμφωνα, περαιτέρω, με την ως άνω αναφερόμενη γνωστοποίηση, οι τελικοί δικαιούχοι του συνόλου του εταιρικού κεφαλαίου της Bolelli CO. Limited είναι ο κος Μενέλαος Τασόπουλος και ο κος Γεώργιος Γκάτζαρος, με ποσοστό 50% έκαστος.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v