Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Νίκας: Διευκρινίσεις για την τιμή και τον λόγο μετατροπής του ΜΟΔ

Μία μετατρέψιμη ομολογία θα μετατρέπεται σε 3,3333333 κοινές ονομαστικές, με δικαίωμα ψήφου, μετοχές της Εταιρείας με ονομαστική αξία 0,04.

Νίκας: Διευκρινίσεις για την τιμή και τον λόγο μετατροπής του ΜΟΔ

Σε συνέχεια της, από 24 Σεπτεμβρίου 2019, ανακοίνωσης της εταιρίας ΝΙΚΑΣ, η εταιρεία διευκρινίζει ότι οι τιμές μετατροπής που ισχύουν από 16.09.2019 (ημερομηνία μεταβολής της ονομαστικής αξίας των υφιστάμενων μετοχών) και σύμφωνα με τους όρους έκδοσης του δανείου είναι:

Τιμή Μετατροπής: €0,30.

Λόγος Μετατροπής: Μία μετατρέψιμη ομολογία θα μετατρέπεται σε 3,3333333 κοινές ονομαστικές, με δικαίωμα ψήφου, μετοχές της Εταιρείας με ονομαστική αξία €0,04.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v