Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ικτίνος: Στο €1,79 εκατ. τα κέρδη προ φόρων στο 9μηνο

Ο κύκλος εργασιών για το 9μηνο του 2020 διαμορφώθηκε στα 21,87 εκατ. ευρώ έναντι 31,35 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο 9μηνο του 2019, σημειώνοντας μείωση κατά 30,24%.

Ικτίνος: Στο €1,79 εκατ. τα κέρδη προ φόρων στο 9μηνο

Κέρδη προ Τόκων Φόρων και Αποσβέσεων (EBITDA) κατέγραψε η ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ για το 9μηνο του 2020 σε επίπεδο μητρικής, τα οποία ανήλθαν σε 4,79 εκατ. ευρώ έναντι 9,51 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο 9μηνο του 2019, παρουσιάζοντας μείωση κατά 49,63%, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Κατά το ίδιο διάστημα τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 1,79 εκατ. ευρώ έναντι 6,67 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο 9μηνο του 2019, σημειώνοντας μείωση κατά 73,18%.

Ο κύκλος εργασιών για το 9μηνο του 2020 διαμορφώθηκε στα 21,87 εκατ. ευρώ έναντι 31,35 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο 9μηνο του 2019, σημειώνοντας μείωση κατά 30,24%.

Οι εξαγωγές μαρμάρου κατά το εννεάμηνο 2020 ανήλθαν στο 95% του κύκλου εργασιών της εταιρίας.

Αντίστοιχα, σε ενοποιημένη βάση για το 9μηνο του 2020 :

  • το EBITDA ανήλθε σε 5,87 εκατ. ευρώ, έναντι 10,12 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο 9μηνο του 2019, παρουσιάζοντας μείωση κατά 41,99% και
  • ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 24,08 εκατ. ευρώ έναντι 34,37 εκατ. ευρώ της προηγούμενης περιόδου, παρουσιάζοντας μείωση κατά 29,94% και,
  • τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 1,66 εκατ. ευρώ έναντι 5,69 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο πρώτο 9μηνο του 2019, παρουσιάζοντας μείωση κατά 70,86%.

Παρά το γεγονός της πρωτόγνωρης πανδημίας που ξέσπασε τον Μάρτιο σε παγκόσμιο επίπεδο, η εταιρία εξακολουθεί να σημειώνει κερδοφορία και παράλληλα να διαθέτει επαρκή ταμειακά διαθέσιμα και κατάλληλα χρηματοοικονομικά εργαλεία - γραμμές χρηματοδότησης από το τραπεζικό σύστημα για να είναι σε θέση να ανταπεξέλθει στην παγκόσμια κρίση. Π

αρακολουθεί τις εξελίξεις σε συνεχή βάση και προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα και τις προκλήσεις που δημιούργησε ο νέος κορωνοϊός Covid-19.

Η εταιρεία ανταποκρίθηκε άμεσα στη νέα πραγματικότητα από την πανδημία και προχώρησε σε αναπροσαρμογή της στρατηγικής και του σχεδιασμού της, με επανασχεδιασμό και απλοποίηση διαδικασιών, για την «ανέπαφη επικοινωνία» με τους πελάτες μας μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v