Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Παϊρης: Συμφωνία με τράπεζες για τροποποίηση των όρων του ΚΟΔ

Η τροποποίηση αφορά σε παράταση της περιόδου διαθεσιμότητας των ομολογιών και την αντίστοιχη προμήθεια αδράνειας, καθώς και στην εγγραφή των εμπράγματων εξασφαλίσεων.

Παϊρης: Συμφωνία με τράπεζες για τροποποίηση των όρων του ΚΟΔ
Η εταιρεία Παΐρης γνωστοποίησε ότι σήμερα 26.11.2020, υπογράφτηκε μεταξύ της εταιρείας και των ομολογιούχων δανειστριών τραπεζών Alpha Bank, Τράπεζα Πειραιώς, Εθνική Τράπεζα και Eurobank η πρόσθετη πράξη τροποποίησης όρων του προγράμματος εκδόσεως του εμπραγμάτως εξασφαλισμένου κοινού ομολογιακού δανείου, με ιδιωτική τοποθέτηση, αναφορικά αφενός με την παράταση της περιόδου διαθεσιμότητας των Ομολογιών Α' Σειράς μέχρι 15.12.2020 και των Ομολογιών Β' Σειράς μέχρι 28.08.2021 και την αντίστοιχη προμήθεια αδράνειας, και αφετέρου με την εγγραφή των εμπράγματων εξασφαλίσεων επί ακινήτων της Εταιρείας και επί μηχανολογικού εξοπλισμού εγκατεστημένου σε αυτά, προς εξασφάλιση του εν λόγω κοινού ομολογιακού δανείου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v