Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Λανακάμ: Πτώση 32,3% στον κύκλο εργασιών τριμήνου

"Το σύνολο των δραστηριοτήτων της εταιρείας ήτοι η χονδρική και λιανική πώληση βρίσκονται σε αναστολή διαρκείας έως τις 7.1.2021 με εξαίρεση περιορισμένων πωλήσεων που διενεργούνται μέσω του e-shop της εταιρείας", αναφέρει η Λανακάμ.

Λανακάμ: Πτώση 32,3% στον κύκλο εργασιών τριμήνου

Σε συνέχεια της επιστολής με αριθμό πρωτοκόλλου 2503/18.11.2020 που έχει σταλεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγορά, η εταιρεία ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. προβαίνει στην παρακάτω ανακοίνωση αναφορικά με τα βασικά οικονομικά μεγέθη κατά το Γ’ Τρίμηνο της χρήσης 2020 και τις εξελίξεις στον τομέα δραστηριότητά της.

Η εταιρεία επηρεάζεται δυσμενώς από την πανδημία «covid-19».

Ο κύριος κωδικός δραστηριότητας της εταιρείας εντάσσεται στις πληττόμενες κατηγορίες επιχειρήσεων και ο κωδικός δραστηριότητας των καταστημάτων λιανικής πώλησης ιματισμού ανήκει σε αυτούς τους κωδικούς με υποχρεωτική αναστολή των λειτουργιών βάση υπουργικής απόφασης.

Ο κύκλος εργασιών στο Γ Τρίμηνο του 2020 παρουσιάζει μείωση 32,28% σε σχέση με το Γ Τρίμηνο του 2019 λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας covid-19. 01.01.2020- 30.09.2020 01.07.2020- 30.09.2020.

Το σύνολο των δραστηριοτήτων της εταιρείας ήτοι η χονδρική και λιανική πώληση βρίσκονται σε αναστολή διαρκείας έως τις 7.1.2021 με εξαίρεση περιορισμένων πωλήσεων που διενεργούνται μέσω του e-shop της εταιρείας. Η διοίκηση της εταιρείας παρακολουθεί τις εξελίξεις της Πανδημίας «COVID-19», αξιολογεί τους κινδύνους και λαμβάνει όποια μέτρα κρίνονται αναγκαία για τον περιορισμό των επιπτώσεων της Πανδημίας στα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας και την διασφάλιση την επιχειρηματική λειτουργία της εταιρείας και του ομίλου. Η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι το εν λόγω υγειονομικό γεγονός, δεν θα επηρεάσει την συνέχιση της δραστηριότητας του ομίλου.

Η αύξηση στις βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις κατά το Γ τρίμηνο 2020 στον Όμιλο και στην Εταιρεία οφείλεται στην λήψη νέων δανείων για την ενίσχυση της ταμειακής ρευστότητας της εταιρείας λόγω των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης του covid-19 καθώς και για την συνέχιση των επισκευών στις κτηριακές εγκαταστάσεις της εταιρείας με σκοπό την αξιοποίησή τους. Στο Γ’ Τρίμηνο του 2020 δεν σημειώθηκαν άλλες σημαντικές μεταβολές στα λοιπά μεγέθη της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης του Ομίλου και της Εταιρείας.

*Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα της Λανακάμ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v