Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ο Αχιλλέας Μάμαλης εξελέγη και Αντιπρόεδρος στη Foodlink

Ο Αχιλλέας Μάμαλης πέρα από Διευθύνων Σύμβουλος εξελέγη και Αντιπρόεδρος.

Ο Αχιλλέας Μάμαλης εξελέγη και Αντιπρόεδρος στη Foodlink

H Foodlink ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του την 15η Απριλίου 2021 εξέλεξε ως Αντιπρόεδρο το μέλος και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. Αχιλλέα Μάμαλη.

Κατόπιν της ανωτέρω εκλογής, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας έχουν ως εξής:

1. Βασίλειος Καρακουλάκης του Εμμανουήλ, Πρόεδρος

2. Αχιλλέας Μάμαλης του Παύλου, Διευθύνων Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος

3. Ελευθέριος Ελευθεριάδης του Κυριάκου, Μέλος

4. Κωνσταντίνος Γκυρτής του Παναγιώτη, Μέλος

5. Ευαγγελία Τζανιδάκη του Γεωργίου, Μέλος

6. Παναγιώτα Σιωρά του Θεμιστοκλή, Μέλος

7. Καλλιόπη Σιουτζούκη του Ευάγγελου, Μέλος

Διευκρινίζεται ότι οι εξουσίες εκπροσώπησης της Εταιρείας παραμένουν σε ισχύ, όπως αυτές είχαν προσδιοριστεί με το από 31/05/2019 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v