Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Δεν διανέμει μέρισμα η Revoil

Την Τρίτη 27 Απριλίου θα δημοσιεύσει τις ετήσεις οικονομικές καταστάσεις χρήσης του 2020.

Δεν διανέμει μέρισμα η Revoil

Η Revoil δεν θα προχωρήσει στη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2020.

Όπως ανέφερε η εταιρεία, θα δημοσιεύσει τις ετήσεις οικονομικές καταστάσεις χρήσης την Τρίτη 27 Απριλίου.

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων θα διεξαχθεί την Παρασκευή 25 Ιουνίου 2021.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v