Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Interlife: Η Μαρία Κωτσιοπούλου ανέλαβε υπεύθυνη εσωτερικού ελέγχου

Η κα Μαρία Κωτσιοπούλου ανέλαβε τα καθήκοντα της Υπεύθυνης της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου από την 07/05/2021.

Interlife: Η Μαρία Κωτσιοπούλου ανέλαβε υπεύθυνη εσωτερικού ελέγχου

Η Εταιρία με την επωνυμία «INTERLIFE» ανακοινώνει ότι η κα Μαρία Κωτσιοπούλου τοποθετείται ως νέα Υπεύθυνη της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρίας, σε αντικατάσταση του κου Δημήτριου Μπεζίκη, ως πληρούσα των προϋποθέσεων του ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου.

Η κα Μαρία Κωτσιοπούλου ανέλαβε τα καθήκοντα της Υπεύθυνης της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου από την 07/05/2021.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v